Inaugurarea picturii murale „ Pomul Vieții” sub podul Miorița – șoseaua Hâncești din sectorul Centru

La 16 septembrie curent, a avut loc un eveniment cultural aşteptat de iubitorii de pictură din sectorul Centru. Sub Podul Miorița – șoseaua Hâncești, astăzi, a fost inaugurată Pictura murală „Pomul Vieții” care reprezintă o simbioză dintre elementele brandului de țară al Republicii Moldova – „Pomul Vieții” și flora și fauna incluse în Cartea Roșie…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  blocările de acces a automobilelor din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 64. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată,…

Lucrările de salubrizare executate de către serviciile din sector în perioada 7-11 septembrie 2020

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, în perioada 07.09.2020 – 11.09. 2020 au fost executate următoarele lucrări: Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” au executat lucrări de cosire a ierbii la următoarele adrese, str. Calea Basarabiei, inclusiv au executate lucrări de salubrizare, udatul florilor în scuare…

Demolarea fundației de beton din str. I. Vasilenco, 20

Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile de resort din sector continuă demolarea construcțiilor neautorizate. Astfel, astăzi, 10 septembrie, în temeiul dispoziției pretorului nr. 81- d din 26 mai 2020 „ Cu privire la demolarea/demontarea fundației de beton ridicată în mod neautorizat pe teren proprietate publică /municipală din str. I. Vasilenco, 20” de către angajații…

Demontarea panourilor publicitare amplasate neautorizat pe str. Ciuflea intersecție cu str. București

În urma inventarierii dispozitivelor publicitare din sector efectuată de către colaboratorii Secției urbanism și arhitectură a Preturii sectorului Centru și în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 12-d din 05.02.2020 „ Cu privire la demontarea dispozitivelor publicitare, amplasate neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” continuă demontarea dispozitivelor publicitare. Astăzi, Întreprinderea Municipală pentru…

Salubrizarea sectorului Centru în perioada 1- 5 septembrie 2020

Pe parcursul săptămânii curente, de către gestionarii fondului locativ și serviciile de resort  din sector au fost executate următoarele lucrări : Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” au executat lucrări de cosire a ierbii la următoarele adrese: Arborilor, str. N. Testemițeanu, str. Calea Basarabiei,  inclusiv au executate lucrări de salubrizare, stropitul florilor în scuarele…

Demontarea panourilor publicitare din str. V. Docuceaev nr. 11 A

În baza dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu,  nr. 12-d din 05.02.2020 „ Cu privire la demontarea dispozitivelor publicitare, amplasate neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” la data de  3 septembrie 2020 angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative din sector, au demontat și evacuat panourile publicitare instalate neautorizat din str. V. Dokuceaev, 11A.

Lucrări de cosire a ierbii și salubrizarea sectorului Centru

Pe parcursul săptămânii curente de comun cu agentul economic contractat  S.R.L” Salubris Grup” au fost efectuate lucrări de cosire a ierbii, salubrizarea și evacuare a deșeurilor vegetale de la următoarele adrese: Gh.Cașu 20/2 – 20/4 , 35/2 , Natalia Gheorghiu , 31 August 1989 în perimetrul străzilor  Ciuflea și Melestiu  inclusiv și str. Melestiu  ,intersecția…