Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  garajul metalic din șos. Hâncești, 70. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru,…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  garajul metalic din str. Gheorghe Cașu, 20/2. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului…

Stoparea și demolarea anexei construite neautorizat de pe strada Ion Nistor, nr. 4

Astăzi, 17 februarie 2020, în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 08-d din 03.02.2020, de către Serviciul arhitectură și construcții din cadrul Preturii de comun cu Întreprinderea Municipală  Servicii Locative Centru au demarat lucrările de demolare a anexei construite în mod neautorizat, la blocul locativ din str. Ion Nistor, nr. 4. Administrația Preturii sectorului…

Salubrizarea teritoriului sectorului Centru pe parcursul perioadei 10 – 14 februarie 2020.

Pe parcursul săptămânii precedente la domeniul salubrizării și menținerii ordinii sanitare au fost executate următoarele acțiuni: Gestionarii fondului locativ au fost antrenați la lucrări de salubrizare la următoare la adrese: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 3, 64, 126, 71, 62, str. Bulgară, 41, str. Armenească, 30, 42, 44, str. A. Sciusev, 55, str. Tighina,…

Lucrările de salubrizare a str. Calea Basarabiei și a havuzului din preajma hotelului „Național”

La indicația Pretorului, Pavel Rusu, din cadrul ședinței operative în sector au fost organizate lucrări de salubrizare. Astfel, în perioada 11 – 13 februarie 2020 la str. Calea Basarabiei a fost efectuate lucrări de salubrizare a albiei râului Bîc și a teritoriilor publice din str. Tăbăcăria Veche și str. Haltei, a fost tăiată iarba uscată…

Executarea lucrărilor de demontare a garajelor metalice din str. Grenoble

În conformitate cu prevederile Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 10/10 din 04.12.2014, de către angajații Serviciului arhitectură și construcții de comun cu lucrătorii  Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au  fost executate lucrările de…

Finala campionatului la baschet între echipele centrelor de excelență și liceelor din sector

În conformitate cu  dispoziția Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu,  nr. 14-d din 05 februarie 2020, „ Cu privire la acțiunile și manifestările cultural sportive din luna februarie 2020”, dar și într-u promovarea unui mod sănătos de viață în mediul tinerilor,  la data de 12 februarie 2020  în incinta complexul sportiv al Universității de Stat de…

Ședința de lucru cu privire la comerțul neautorizat și starea anti-sanitara din strada Calea Basarabiei, str. Haltei, str. Tăbăcăria Veche, str. Negreșteni

La indicația pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, astăzi, 12 februarie 2020, în incinta Preturii sectorului Centru a avut loc ședința de lucru cu privire la comerțul neautorizat și starea anti-sanitara din strada Calea Basarabiei, str. Haltei, str. Tăbăcăria Veche, str. Negreșteni. La ședință au participat pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, vicepretorul sectorului Centru,  Dmitri Mitioglo,…