Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu trei garaje metalice  și a gardurilor improvizate din șos. Hâncești, 58-58/1. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se…

Demontarea garajelor metalice din str. Valea Dicescu intersecție cu str. V. Alecsandri

În urma discuțiilor duse de Pretura sectorului Centru cu proprietarii garajelor din str. Valea Dicescu intersecție cu str. V. Alecsandri, astăzi, proprietarii a 3 garaje au demontat cu forțele proprii garajele anterior instalate. Totodată, de către locatari a fost demontat și gardul din plasă metalică de pe aceiași adresă, instalat neautorizat pe teren proprietate publică.

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  construcțiile auxiliare, (șuri, șoproane) din str. Vl. Korolenko nr. 3. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze…

Curățarea rețelelor de canalizare a apelor pluviale de pe strada Ion Nistor colț cu Gheorghe Cașu din sectorul Centru

Curățarea rețelelor de canalizare a apelor pluviale de pe strada Ion Nistor colț cu Gheorghe Cașu din sectorul Centru. Aducem mulțumiri companiei S.R.L. „Testani & Co Tehnologii și Servicii Ambientale” care, în urma discuțiilor cu pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, s-a oferit să execute lucrările de curățare cu titlu gratuit

Salubrizarea deșeurilor acumulate la terenurile de acumulare a deșeurilor

Pretura sectorului Centru la data de 13.05.2020, a organizat evacuarea crengilor, frunzișului, deșeurilor acumulate la terenurile de acumulare a deșeurilor din str. Haltei, str. Negrișteni 5, la str. Calea Basarabiei intersecție cu str. Negrișteni și la str. Tăbăcăria Veche. La executarea lucrărilor a fost antrenată tehnica specializată oferită de  SRL „Dacvicom, agent economic contractat. În…

Amplasarea panoului informativ cu titlul „ Reduceți riscul infecției cu Coronavirus Covid – 19”.

În rezultatul colaborării dintre Pretura sectorului Centru și agentul economic care administrează unitățile de comerț din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64, astăzi, pe adresa indicată mai sus,  a fost amplasat un panou informativ privind respectarea regulilor de protecție și igienă pe timp de pandemie cu titlul „ Reduceți riscul infecției cu Coronavirus…

Demontarea construcțiilor metalice din str. Armenească nr. 35 și str. M. Kogălniceanu nr.23

În baza dispozițiilor Pretorului sectorului Centru nr. 68-d din 30.04.2020 „Cu privire la demontarea gardului metalic instalat neautorizat pe teren proprietate publică/municipală, din str. Armenească, 33/1-35”, și  nr. 69-d din 30.04.2020 „Cu privire la demontarea copertinei metalice instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică/municipală, din str. M. Kogălniceanu, 23”, astăzi, angajații Întreprinderii Municipale pentru…

Activitatea serviciilor și gestionarilor fondului locativ din sectorul Centru

Conform planului de lucru aprobat, Pretura sectorului Centru a monitorizat activitatea serviciilor și gestionarilor fondului locativ din sector. Astfel, la data de 11 și 12 mai 2020 au fost îndeplinite următoarele acțiuni: ÎM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a continuat lucrările de cosire a ierbii și nimicire, prin cosire a buruienii ambrozia la șos.…