Pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii

La data de 06.08.2019, vicepretorii sectorului Centru de comun cu reprezentanții Direcției educație, tineret și sport a sectorului Centru au verificat desfășurarea lucrărilor de reparație și pregătire către noul an școlar a două licee din sector, liceul teoretic  „Titu Maiorescu” și liceul teoretic  „Constantin Sibirschi”. În urma verificărilor s-a constatat că, la moment se execută…

Jazz’n Chișinău, “Jazz in the Park”

Vineri, pe 02 august 2019 toți iubitorii de muzică bună  au avut ocazia de a asista la un concert, sub genericul “Jazz in the Park”, organizat de Jazz’n Chișinău și  Pretura sectorului Centru.  Evenimentul a fost organizat la Scările de granit din Parcul ”Valea Morilor”. Au evaluat: Valeriu Culea- clape, lider proiect, Silvia Allegro- voce,…

Inspectarea instituțiilor de învățământ din sector

La 01 august 2019, vicepretorul sectorului Centru, Dmitrii Mitioglo, de comun cu reprezentanții Direcției Educație, Tineret, Sport, au inspectat instituțiile de învățământ din sector. În cadrul vizitei de lucru s-a verificat stadiul lucrărilor de reparație în grădinițe. Totodată,  e de menționat că, s-a luat act de cele realizate , dar și trasarea sarcinilor ce urmează…

Ședința de lucru cu administratorii blocurilor din sectorul Centru

Astăzi, 1 august 2019, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu a organizat o ședință de lucru la care au participat, șeful serviciului Protecție civile a sectorului Centru, reprezentantul Direcției generale locativ comunale și amenajare,  vicepretorii  pe domeniul edilitar și social – economic, secția locativ comunală a  Preturii sectorului Centru, gestionarii fondului locativ, agenții economici și reprezentanții…

Organizarea concertului în aer liber

Pretorul sectorului Centru, Pavel  Rusu, salută inițiativa Asociației Obștești  “MuzArt” de a desfășura un eveniment cultural artistic în sector. Astfel, în parteneriat Pretura sectorului Centru și formația “Jazz’n Chișinău” va organiza,  la data de 02 august curent, Parcul Valea Morilor, între orele 18.00-20.00, un concert în aer liber. Invităm toți chișinăuienii dar și oaspeții capitalei,…

Șantierul de reabilitare a str. Ialoveni

La data de 31.07.2019 Vicepretorul sectorului Centru Angelina Mistreț  a efectuat o vizită de monitorizare în șantierul de reabilitare a str. Ialoveni. Lucrările sunt executate de către ÎM. Regia ”Exdrupo” execută lucrări de instalare a zidăriilor, pietrișului  și amenajarea trotuarelor. Lucrările efectuate sunt parte a Programului municipal de reparație a străzilor și întreținere a infrastructurii…

Inspectarea teritoriului instituției de educație timpurie nr. 175 din str. Grenoble, 153/1

La data de 31.07.2019, Vicepretorul sectorului Centru, Angelina Mistreț, de comun cu șeful Secției locativ comunale au inspectat teritoriul instituției de educație timpurie nr. 175 din str. Grenoble, 153/1. Pentru siguranța copiilor întru evitarea pericolului iminent de electrocutare, la solicitarea administrației Preturii sectorului Centru, Î.M.R.E.I. ”Lumteh” efectuează lucrări de montare a punctului de alimentare cu…

Lucrările de reparație a Fondului locativ din str. Drumul Viilor nr. 42/3

Astăzi, 30.07.2019 vicepretorul sectorului Centru Dimitrii Mitioglo a efectuat o vizită de lucru în sector – fiind inspectate lucrările de reparație a Fondului locativ din str. Drumul Viilor nr. 42/3. Anterior locatarii au înaintat mai multe plângeri din motivul acoperișului deteriorat, în acest an municipalitatea a reușit să atribuie finanțări pentru soluționarea  acestor probleme din…

Strada Ialoveni în plină reparație

Astăzi, 30.07.2019 vicepretorul sectorului Centru Dmitrii Mitioglo împreună cu vicedirectorul Întreprinderii municipale ”Exdrupo”, dl. Sergiu Tomița au efectuat o vizită pe șantierul de reparație a str. Ialoveni. Până în prezent au fost efectuate lucrările de montare a bordurilor noi și acoperirea învelișului de asfalt. La moment se execută lucrările de reabilitare și amenajare a spațiilor…