Finisarea lucrărilor de reparație a străzii Ialoveni

La solicitarea locatarilor și ulterior adresării Preturii sectorului Centru către Direcția genarală trasnport public și căi de comunicație, Î.M. Regia ”Exdrupo” a executat lucrări de reparație capitală a străzii Ialoveni. Astfel, Vă aducem la cunoștință că, lucările sunt finalizate și au fost realizate următoarele : • Reparația învelișului de asfalt la partea carosabilă – 6086…

Încorporarea tinerilor în Serviciul Civil

Pretura sectorului Centru aduce la cunoștința recruților că, în conformitate  cu  Legea cu privire la Serviciul Civil (de alternativă) nr. 156 – XVI din 06.07.2007 și Dispoziția nr. 37 din 29 iulie 2019 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova, cererile privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil în…

Examinarea în teren a reamplasării tomberoanelor de acumulare a deșeurilor

Pretura sectorului Centru a dat curs demersului  Direcției generale locativ comunale și amenajare  nr. 921/03-14 din 23.07.2019, prin care s-a solicitat examinarea la fața locului a  posibilității de strămutare a terenului de acumulare a deșeurilor din str. V. Micle, 1/1. Astfel, în teren s-a întrunit o comisie formată din reprezentanții Direcției Generale Locativ Comunale și…

Lucrări efectuate în sector de către Î.M. „ Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

În urma examinării teritoriului la data de 07.08.2019, colaboratorii Preturii sectorului Centru  au depistat mai multe buturugi de arbori pe următoarele adrese: str. N. Anestiade nr. 6, bd. C. Negruzzi nr.1 și nr. 2/2,  str. Gh. Asachi nr. 62. Astfel,  întru  asigurarea unui aspect estetic sectorului,  Pretura sectorului Centru  a conlucrat cu Î.M. „ Asociația…

Pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii

La data de 06.08.2019, vicepretorii sectorului Centru de comun cu reprezentanții Direcției educație, tineret și sport a sectorului Centru au verificat desfășurarea lucrărilor de reparație și pregătire către noul an școlar a două licee din sector, liceul teoretic  „Titu Maiorescu” și liceul teoretic  „Constantin Sibirschi”. În urma verificărilor s-a constatat că, la moment se execută…

Jazz’n Chișinău, “Jazz in the Park”

Vineri, pe 02 august 2019 toți iubitorii de muzică bună  au avut ocazia de a asista la un concert, sub genericul “Jazz in the Park”, organizat de Jazz’n Chișinău și  Pretura sectorului Centru.  Evenimentul a fost organizat la Scările de granit din Parcul ”Valea Morilor”. Au evaluat: Valeriu Culea- clape, lider proiect, Silvia Allegro- voce,…

Inspectarea instituțiilor de învățământ din sector

La 01 august 2019, vicepretorul sectorului Centru, Dmitrii Mitioglo, de comun cu reprezentanții Direcției Educație, Tineret, Sport, au inspectat instituțiile de învățământ din sector. În cadrul vizitei de lucru s-a verificat stadiul lucrărilor de reparație în grădinițe. Totodată,  e de menționat că, s-a luat act de cele realizate , dar și trasarea sarcinilor ce urmează…

Ședința de lucru cu administratorii blocurilor din sectorul Centru

Astăzi, 1 august 2019, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu a organizat o ședință de lucru la care au participat, șeful serviciului Protecție civile a sectorului Centru, reprezentantul Direcției generale locativ comunale și amenajare,  vicepretorii  pe domeniul edilitar și social – economic, secția locativ comunală a  Preturii sectorului Centru, gestionarii fondului locativ, agenții economici și reprezentanții…