Activități culturale în sector – DANS 2019

Asociația Surzilor din Republica Moldova a organizat și a desfășurat Festivalul Internațional al colectivelor coregrafice a școlilor speciale pentru copii cu deficiențe de auz „DANS 2019 „, care la rândul său, au încins scena cu dansuri populare, moderne și orientale. Participanții au fost notați de un juriu, iar cei mai buni s-au ales cu premii…

Verificarea legalității a activității de comerț pe străzile sectorului Centru

Colaboratorii Secției social – economice din cadrul Preturii sectorului Centru de comun cu Inspectoratul de Poliție a sectorului Centru, au desfășurat măsuri întru lichidarea comerțului stradal ilegal. Scopul acestor măsuri este în a atenționa agenții economici întru necesitatea desfășurării activității de comerț strict în interiorul spațiilor comerciale, și nicidecum pe trotuare, în adiacentul unităților sale…

Lucrări de salubrizare a zonelor verzi din sector

La data de 20.04.2019 Pretura sectorului Centru cu ajutorul a 35 de studenți ai Universității de Stat din Tiraspol, 50 studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  70 elevi ai Centrului de excelență în medicină și farmacie ”Raisa Pacalo”  inclusiv tehnică de la  Î.M. Servicii Locative Centru au efectuat lucrări de…

Executarea lucrărilor de salubrizare în sector

Pretura sectorului Centru la data de 17 – 19.04.2019, cu antrenarea tehnicii specializate contractate de la agenți economici și Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a organizat lucrări de evacuare a frunzișului, crengilor depozitate pe teritorii spații publice din șos. Hâncești în preajma Liceului teoretic ”Universul”, IS ”Sovtransavto” și str. Ialoveni nr. 103. În…

Acțiuni de salubrizare continuă în sectorul Centru

În conformitate cu programul de lucru elaborat privind salubrizarea și amenjarea teritoriului aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019 în temeiul dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău nr. 105-d din 04.03.2019 de către Î.M. Regia ”Exdrupo” sunt continuate lucrările de curățare a bordurilor inclusiv și a sistemului de scurgere a apelor…

Executarea lucrărilor de demontare a boxei metalice şi gardului metalic din str. Vl. Korolenco nr. 59A

La data de 18 aprilie 2019, în conformitate cu dispoziția pretorului nr. 34-d din 08.04.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru și Inspectoratului de Poliție Centru au executat lucrările de demolare forțată a boxei metalice şi gardului metalic din str. Vl. Korolenko nr.…

Activități de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutorul social

În conformitate cu art. 15 al Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 ”Cu privire la ajutorul social”, în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 139-d din 10.12.2018 ”Cu privire la constituirea comisiei de lucru pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutorul social”. În luna aprilie,…

Evacuarea cauciucurilor de pe teritoriul adiacent vulcanizărilor

La indicația pretorului din cadrul ședinței de lucru a Preturii sectorului Centru,  colaboratorii Secției social – economice  au verificat vulcanizările din sector, în urma verificărilor s-a constatat că pe teritoriul adiacent vulcanizărilor proprietarii depozitează  cauciucuri uzate. Pentru a fi evacuate  Secția social – economică a întocmit procese –  verbale cu privire la contravenție, în urma…