În atenția utilizatorilor casnici și a agenților economici

Pretura sectorului Centru face apel către persoanele fizice și juridice din sectorul particular de a încheia contract de evacuare a deșeurilor cu Î.M. Regia ”Autosalubritate”, reieșind din prevederile punctului 90 (7) a Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău aprobat prin Decizia CMC nr. 12/3 din 23.07.2020. În perioada desfășurării campaniei de salubrizare…

Lucrări de reparație și întreținere a sistemul de iluminat stradal din sectorul Centru

În scopul asigurării bunei funcționalități a iluminatului public stradal pe timp de noapte, de către ÎM Regia „Lumteh” se intervine la necesitate cu lucrări de mentenanță asupra rețelelor electrice de iluminat din sectorul Centru. Astfel, în perioada săptămânii precedente s-au realizat operațiuni de reparație curentă la pilonii de iluminat din străzile: Armenească colț cu București,…

Deconectare temporară de la căldură

„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Centru despre deconectarea temporară a agentului termic în perimetrul străzilor: Negreșteni, Haltei, Melestiu, Tudor Strișcă, Arheolog Ion Casian-Suruceanu, Grenoble, Costiujeni. Deconectarea se va face astăzi, 11.03.2024, în intervalul orelor 10:00 – 21:00 și este cauzată de o defecțiune la conducta termică cu diametrul de 800 mm, situată pe bulevardul…

Lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere din sectorul Centru desfășurate în perioada 4-10 martie

Pretura sectorului Centru informează că pe parcursul săptămânii care a trecut de către ÎM Regia ”Exdrupo” s-au efectuat lucrări de lichidare a situațiilor de avariere în timpul circulației rutiere prin plombarea gropilor cu asfalt rece. Reabilitarea provizorie a carosabilului s-a realizat la străzile: Vasile Alecsandri, Pietrarilor, Drumul Viilor, șos. Hâncești, Tudor Strișcă, Miorița. Intervenția muncitorilor…

Salubrizarea săptămânală (4-10 martie)

Programul curățeniei de primăvară este în plină desfășurare în sectorul Centru În perioada 4-10 martie 2024 serviciile specializate în domeniul edilitar, ÎMGFL nr. 8-12 și ÎMSL Centru, au executat multiple operațiuni de salubrizare și evacuare a deșeurilor, inclusiv colectare a resturilor vegetale rezultate din curățarea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor. ÎMSL Centru Str. Avicena,…

Pretura sectorului Centru a oferit două căsuțe din lemn care vor servi ca punct de distribuire a prânzurilor calde pentru oamenii străzii de către Casa Milosteniei a Mitropoliei Moldovei

Pretura sectorului Centru contribuie cu predispunere la susținerea actelor filantropice menite să asigure reziliență socială atât locuitorilor din sectorul Centru, cât și din întreg municipiul Chișinău. În scopul acoperirii unui număr cât mai mare de persoane beneficiare de ajutor umanitar, acordăm sprijin proiectelor caritabile conexe cantinei mobile organizate în incinta Preturii sectorului Centru. Drept urmare,…

Training psihologic „Arderea profesională” pentru angajații Preturii și ai direcțiilor de sector

Sănătatea mintală la locul de muncă, stresul și extenuarea emoțională, factorii declanșatori și căile de depășire a sindromului Burnout au fost tematicile abordate în cadrul seminarului organizat de către Direcția pentru protecția drepturilor copilului Centru, pentru angajații Preturii și ai direcțiilor de sector, la 7 martie curent. Formatorul trainingului, psiholog al Centrului de sănătate prietenos…

Angajatele Preturii sectorului Centru felicitate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Dragele noastre colege din cadrul Preturii sectorului Centru, în onoarea Zilei Internaționale a Femeii vă adresez alese felicitări și gânduri luminate cu prilejul frumoasei sărbători. Fiți blânde ca florile și tot ca ele- etern motiv de bucurie. Pe lângă grija față de familie, serviți cu bună credință funcției publice. Femei în funcții de conducere, șefe…