Demontarea/demolarea evacuarea carcasei metalice și coloanelor din beton armat

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 45 – d din 21.03.18 „ Cu privire la demontarea/demolarea evacuarea carcasei metalice și coloanelor din beton armat, str. M. Varlam nr. 73 – 75 ”, astfe,  Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru de comun cu colaboratorii Serviciului arhitectură și construcții al Preturii sectorului Centru au executat…

Organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal de Detaliu privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100214125 din Drumul Schinoasei, 1/6”

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 327- d din 11.05.2018 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal de Detaliu  privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100214125 din Drumul Schinoasei, 1/6” la data de 08 iunie 2018, ora 9.30,  în incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, nr.  43, sala…

Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere

În conformitate cu programul municipal Chişinău pentru reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere pentru anul 2018 în conlucrare cu Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţii, precum şi Î.M. Regia “Exdrupo” pe teritoriul sectorului Centru se execută lucrări de reparaţie a învelişului de asfalt, lichidarea situaţiilor de avariere pe partea carosabilă a străzilor. Până la…

Lucrările de pregătire a obiectivelor din sectorul Centru pentru sezonul rece 2018-2019

În baza dispoziţiei Primarului General interimar al municipiului Chişinău nr. 214-d din 02.04.2018 „Cu privire la închiderea sezonului de încălzire 2017-2018 în municipiul Chişinău”   sezonul de încălzire a fost închis. Astfel, de către serviciile specializate S.A. Termoelectrica, S.A. Apă Canal Chișinău, gestionarii fondului locativ (ÎMGFL, APLP, ACC, CCL, Fond Departamental) se execută lucrările de pregătire…

Start procedurii de vot pentru proiectele depuse spre finanţare din fondul Bugetului Civil.

Primăria municipiului Chișinău a dat start procedurii de vot pentru proiectele depuse spre finanţare din fondul Bugetului Civil. Perioada de votare pentru proiectele înaintate de cetăţeni se începe din data de 08 mai 2018 şi se va încheia pe data de 29 mai 2018, ora 17.00. Cetăţenii vor putea vota direct, în urnele de vot, prezentându-se la…

Lucrări de reparaţie a învelişului de asfalt

În conformitate cu programul municipal Chişinău pentru reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere pentru anul 2018 de către Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţii, precum şi Î.M. Regia “Exdrupo” pe teritoriul sectorului Centru se execută lucrări de reparaţie a învelişului de asfalt, lichidarea situaţiilor de avariere pe partea carosabilă a străzilor. Până la data…

Desfășurarea cursei de alergări dedicată lui Ion și Doina Aldea Teodorovici

La data de 03.05.2018 s-a desfășurat cursa de alergări dedicată lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, ediția 2018, Centenarul Marii Unirii. Evenimentul a avut loc în parcul Valea Trandafirilor cu participarea tinerilor din cadrul instituțiilor de învățământ: Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, Centrul de Excelență în…

Lucrări de salubrizare în sectorul Centru

Întru continuarea lucrărilor de amenajare și menținere a ordinii sanitare a teritoriului sectorului Centru, pe parcursul perioadei 23.04.2018-27.04.2018, de către Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ și serviciile deconcentrate în teritoriu au fost organizate lucrările de evacuare a crengilor de pe teritoriile publice din str. Miorița, Pavel Boțul, V. Alecsandri, șos. Hâncești, 55/3. Totodată,…

Demontarea și evacuarea gheretelor din sectorul Centru

În conformitate cu prevederile “Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău” aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr 10/10 din 04.12.2012 se continuă identificarea construcțiilor și demontarea gheretelor. Astfel, în sectorul Centru, de către colaboratorii secției social-economice  de comun cu IM pentru Prestări…