Executarea lucrărilor de salubrizare sub podul Viaduct

Săptămâna precedentă, Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile din sector a organizat și executat lucrări de salubrizare sub podul Viaduct după cum urmează: Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de curațare arborilor, arbuștilor la pante și a evacuat 3 rute de crengi; Î.M. Regia ”Exdrupo” a executat lucrări de salubrizare…

Demontarea și evacuarea gheretelor amplasate neautorizat

Conform indicaţiei pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, de a fi inventariate gheretele din sector și de demontat şi evacuat gheretele  care nu funcţionează sau ale căror autorizaţii de funcţionare au expirat. Astfel, în sectorul Centru, au fost evacuate gherete din cartierul Telecentru, str. N. Testemițanu. Pretura sectorului Centru solicită, repetat, tuturor agenţilor economici din teritoriu…

Salubrizarea teritoriului sectorului Centru în perioada 27 – 31 ianuarie 2020

Pe parcursul perioadei 27.01.2020 – 31.01.2020 la domeniul salubrizării și menținerii ordinii sanitare au fost executate următoarele acțiuni: Gestionarii fondului locativ au fost antrenați la lucrări de salubrizare la următoare adrese: bd. C. Negruzzi, 5, 6, 8, str. Melestiu, 10, str. Armenească, 30, Ștefan cel Mare și Sfînt, 3, 64, str. Grenoble, 159/2,  str. Vasile…

Înştiinţare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu dispozitivului publicitar orizontal din șos. Hîncești intersecție cu str. Sprîncenoaia În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze…

Demontarea/demolarea dispozitivelor publicitare din sectorul Centru

Vineri, 31 Ianuarie 2020, în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru „ Cu privire la demontarea/demolarea dispozitivelor publicitare, amplasate neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” de către Serviciul arhitectura și Constructii din cadrul Preturii de comun cu serviciile specializate din sector a fost demontat panoul publicitar din bd. Iu. Gagarin

Înştiinţare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că,Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu panoului vertical (schimb valutar) din șos. Hâncești, 60/1. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru, str.…

Înştiinţare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu panoului consolă (lombard) din str. Miorița/str. V. Țepeș. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura…

Salubrizarea teritoriului în perioada 20 – 24 ianuarie 2020

Pe parcursul săptămânii precedente la domeniul salubrizării și menținerii ordinii sanitare au fost executate următoarele acțiuni: Gestionarii fondului locativ au fost antrenați la lucrări de salubrizare la următoarele adrese: str. Armenească, 30, 42, 44, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 3, 64, str. Grenoble, 159/3, 165/2, 163/6, str. Lev Tolstoi, 58, bd. C. Negruzzi, 8,…

Înştiinţare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu dispozitivului led din str. Gagarin 9-11. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru,…