Evacuarea rulotei din str. N. Testemițeanu intersecție cu str. C. Vîrnav

În urma discuțiilor de săptămâna precedentă, dintre colaboratorii Secției  social – economice a Preturii sectorului Centru și agenții economici din sector privind evacuarea benevolă  a gheretelor neautorizate , astăzi, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative din sectorul Centru de comun cu proprietarul unității de comerț, au evacuat rulota și au demolat fundația  din str. N.…

Demolarea încăperilor auxiliare din ograda comună, str. C. Vârnav 10-12

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 45-d din 11.03.2020  „Cu privire la demontarea încăperilor auxiliare amplasate în ograda comună, din str. C. Vârnav, 10-12” astăzi, 11 mai 2020,  Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru a executat lucrările de demolare forțată a încăperilor construite neautorizat din str. C. Vârnav nr. 10 -12. Ordinea publică…

Acţiunile întreprinse în teritoriu în vederea combaterii comerţului neautorizat şi menţinerea ordinii santitare

Astăzi, colaboratorii secţiei social –economice au efectuat mai multe ieşiri în teritoriu  în vederea combaterii comerţului neautorizat, astfel, au fost inspectate străzile adiacente pieţii centrale şi şos. Hînceşti de la nr. 86 pînă la nr. 216, persoanelor care au încălcat regulile de comerț, li s-au întocmit procese – verbale cu privire la contravenție. În vederea…

Lucrările îndeplinite de Î.M. „ Asociația de Gospodărire Spații Verzi” a sectorului Centru

Conform planului de lucru aprobat la data de 08.05.2020 de către Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi sector Centru, au fost îndeplinite următoarele lucrări: Cosirea ierbii și nimicirea, prin cosire a buruienii ambrozia pe teritoriul acoperit cu spații verzi din preajma gardului liniei căii ferate din str. Albișoara în perimetrul de la bd. Iurii…

Lucrări de salubrizare și amenajare în sectorul Centru

Conform Programului de amenajare şi salubrizare a teritoriului Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile de resort și Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ continuă să organizeze acţiuni de salubrizare şi amenajare a sectorului. Astfel, au fost salubrizate terenurile adiacente blocurilor locative, inclusiv străzile din teritoriul administrat: str. V. Alecsandri, str. Grenoble, nr. 159/2,…

Executarea lucrărilor de demontare a construcțiilor de pe str. N. Testemițeanu 26-29

În legătură cu reparația străzii Nicolae Testemițeanu, dar și întru asigurarea unui aspect estetic sectorului, la indicația Pretorului, Pavel Rusu, astăzi,  Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru a demontat  dispozitivului publicitar neautorizat format din două panouri  de pe str. N. Testemițeanu , 29 și copertina fântânii de apă potabilă de pe adresa N. Testemițeanu 26.

Lucrări silvotehnice de defrișare în zona verde din str. V. Dokuceaev 11

Astăzi, 06 mai curent, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, de comun cu consilierul municipal, Alexandr Odințov, au întreprins acţiuni de control în  raza sectorului Centru  care au acordat o atenție sporită la asigurarea normele de salubrizare şi igienizare a sectorului. Astfel, pe parcursul zilei au fost monitorizate lucrările silvotehnice de defrișare în zona verde din…

Executarea lucrărilor de demontare a copertinei din str. A. Șciusev nr. 62

La data de 05 mai 2020,  în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 66-d din 30.04.2020  „Cu privire la demontarea copertinei instalate în mod neautorizat pe trotuar, teren proprietate publică/municipală, din str. A. Șciusev, 62” angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au efectuat lucrările de demontare forțată a copertinei de pe adresa menționată mai…

Demontarea și evacuarea căsuțelor improvizate din parcul „ Valea Trandafirilor”

Pretura sectorului Centru s-a autosesizat referitor la comunicatul publicat pe portalul de știri noi.md  privind transformarea parcurilor în gunoiști, astfel, la data de 28.04.2020 au fost organizate lucrări de demontare, evacuare a căsuțelor improvizate de către persoanele fără loc permanent de trai, salubrizarea teritoriului din parcul Valea Trandafirilor pe perimetrul străzii Malina Mică de la…

Acțiuni de dezinfectare și prevenire a răspândirii infecției cauzate de virusul COVID-19

Ținând cont de situația epidemiologică din țară provocată de virusul COVID-19 în sectorul Centru sunt întreprinse acțiuni de dezinfectare și prevenire a răspândirii infecției cauzate de virusul COVID-19. Astfel,  Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, precum și  APLP, ACC, CCL execută în continuare lucrări de dezinfecție a locurilor de uz comun (scările blocurilor locative,…