Sectorul Centru

Sectorul Centru a luat fiinţă la începutul secolului al XIX-lea pe locul unor terenuri agricole şi de păşunat. Documentele vremii atestă aici vechi puncte de reper: Galbena – în regiunea Universităţii de Stat, Şleahul Renilor – care se mai numea şi Drumul Hânceştilor, Şleahul Tighinei sau al Căuşenilor – orientate spre localităţi cu aceleaşi denumiri.

Ca unitate administrativ – teritorială în componenţa oraşului, sectorul Centru a fost constituit în 1941 şi numit raionul Lenin.

Conform Ucazului Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti din 1944 „Despre crearea Comitetelor împlinitoare, judeţene, orăşeneşti raionale ale oraşelor săteşti ale RSS Moldoveneşti”, au fost create Comitete şi Executive raionale în oraşul Chişinău: Raionul Lenin, Stalin, Krasnoarmeisc. Primele alegeri au avut loc la 27 decembrie 1947. Comitetul Executiv al Sovietului Deputaţilor Truditorilor raionului Lenin al oraşului Chişinău, în conformitate cu Constituţia RSSM, reprezintă organul executiv şi decizional al Sovietului raional al Deputaţilor Truditorilor, aflându-se  în subordinea Comitetului Executiv Orăşenesc. În componenţa raionului Lenin se aflau sovietele săteşti Botanica, Melestiu şi Schinoasa. Prin Hotărârea Comitetului Executiv al Consiliului municipal Chişinău de Deputaţi ai Poporului nr. 11/77 din 25 iulie 1991, sectorului i se atribuie denumirea Centru.

Case de cultură

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 69, Chișinău

Galina Rotta

(022) 27 80 55

str. Tighina 2, Chișinău

Gheorghe Ciochină

(022) 27 00 09

str. Tighina 47, Chișinău

Ciobanu Vitalie

(022) 22 30 34

str. Bulgara 47, Chișinău

Tamara Luchian

(022) 85 88 11

Biblioteci

str. Academiei 5A, Chișinău

Constatin Manolachi

(022) 27 80 55

str. Armenească 42, Chișinău

Silvia Antufiev

(022) 27 52 78

șos. Hancești 32, Chișinău

Liuba Ciobanu

(022) 72 71 94

str. Lech Kaczynski 2/1, Chișinău

Oxana Andreev

(022) 72 58 45

str. Grenoble 163/5, Chișinău

Angela Timuș

(022) 24 86 22

Teatre, Săli de Concert, Cinematografe

bd Ștefan cel Mare și Sfînt 79, Chișinău

Petru Hadarcă

(022) 22 64 27; (022) 22 11 77

str. Veronica Micle 7, Chișinău

Focșa Boris

(022) 22 41 21; (022) 22 65 20

str. Vlaicu Parcălab 75, Chișinău

Constantin Haret

(022) 22 16 95; (022) 22 13 32

str. M. Eminescu 55, Chișinău

Alexandru Grecu

(022) 22 40 34; (022) 22 73 15

str. Mitropolit Varlaam 78, Chișinău

Svetlana Bivol

(022) 22 61 91; (022) 22 40 16

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81, Chișinău

Larisa Zubcu

(022) 22 51 51; (022) 22 82 22

str. Ștefan cel Mare și Sfînt 3, Chișinău

Mihail Mungiu

(022) 54 15 96

str. M. Eminescu 55, Chișinău

Lilia Rusu

(022) 22 30 32; (022) 22 72 18

str. V. Alecsandri 4, Chișinău

Lidia Troianovschi

(022) 24 50 01; (022) 24 50 83