Organizarea consultărilor publice la proiectul finanțat de BERD și BEI privind renovarea str. 31 August 1989 și transformarea ei în coridor verde

Stimați cetățeni, locuitori ai sectorului Centru, Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu dispoziția Viceprimarului Victor Chironda nr. 590-d din 29.10.2020 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice pe proiectul finanțat de BERD și BEI: ”Renovarea străzii 31 August 1989 și transformarea ei în Coridor Verde „  la data de 20 noiembrie 2020, ora…

În sectorul Centru continuă acțiunea de plantare a pomilor

În cadrul Campaniei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în sectorul Centru continuă acțiunile de plantare a pomilor. Astăzi, 07 noiembrie 2020, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, Viceprimarii municipiului Chișinău, și Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, de comun cu angajații Primăriei municipiului Chișinău și Preturii sectorului Centru au participat…

Lucrările executate în perioada 2 – 6 noiembrie 2020 de către serviciile de resort din sector

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, în perioada 02.11.2020 – 06.11. 2020 au fost executate următoarele acțiuni: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de salubrizare , amenajare și evacuare a deșeurilor la șos. Hîncești, scuarul Academiei, str. Ciuflea, Gagarin  și bd. C. Negruzzi.…

Executarea lucrărilor de demolare/demontare a construcțiilor din str. Tudor Strișcă nr. 1

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău  nr. 490-d din 15.09.2020 „Cu privire la înlăturarea obstacolelor la folosirea terenurilor proprietate municipală” la data de 3 noiembrie 2020 colaboratorii Secției urbanism și arhitectură de comun cu angajații Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru și în conlucrare cu S.C. „ Rex-Auto” au demontat gardul, terasa și încăperea…

Lucrările de amenajare și salubrizare a teritoriului executate de către serviciile din sector

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, săptămâna precedentă au fost desfășurate următoarele acțiuni : Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor, curățirea urnelor din parcul ”Valea Morilor” parcul „Valea Trandafirilor”   Ștefan cel Mare și Sfînt,  str. Aleea…

Desfășurarea campaniei de înverzire a plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”

In cadrul Campaniei de înverzire a plaiului “ Un arbore pentru dăinuirea noastră”, astăzi , 24 Octombrie 2020, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, împreuna cu colaboratorii Preturii sectorului Centru au participat la acțiunea de plantare a arborilor, pe teritoriul Parcului “Valea Morilor” perimetrul străzii Trifan Baltă. La acțiune s-au alăturat și colaboratorii Direcției municipale de…

Demontarea și evacuarea construcțiilor neautorizate din Șos. Hâncești 86 și str. A. Mateevici 65.

Pe parcursul săptămânii curente, în temeiul dispoziției pretorului, Pavel RUSU, nr. 127-d din 22 septembrie 2020 „ Cu privire la demontarea/demolarea gardului și șurei din str. A. Mateevici, 65” lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au demontat și demolat construcțiile neautorizate din str. Alexei Mateevici 65. Totodată, au fost demontate și evacuate construcțiile auxiliare…

Lucrări de salubrizare în sectorul Centru

Pe data de 10.10.2020 conform planificării, a continuat salubrizarea teritoriilor adiacente   instituțiilor preuniversitare și universitare din sectorul Centru. La Campania “Marea Curățenie”  au participat secția Locativ Comunală a Preturii sectorului Centru, societatea civilă, Centrul de Excelență în Construcții, Centrul de excelență în energetică și electronică, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială din Republica…

Optăm pentru un sector estetic, fără îngrădiri și blocaje

Săptămâna curentă, în temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel RUSU, nr. 11-d din 05.02.2020, „Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente anti-parking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră, etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru”  Secția urbanism și arhitectură de…

Reabilitarea Scuarului Mihai Eminescu

Pretorul sectorului în urma vizitelor de inspectare, sistematice, întreprinse pe şantierul de construcţie din Scuarul M. Eminescu anunță că, lucrărilor derulează conform graficului aprobat. De la demararea lucrărilor de reabilitare a scuarului este finalizat în proporție de 85%. La momentul actual, pe șantier, se efectuează lucrări de instalare a pernuțelor pentru stâlpii de iluminat. Urmează…