Mai puțin cu o gheretă în sectorul Centru

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 41-d din 10.04.2019, ”Cu privire la demontarea și evacuarea gheretei amplasate în mod neautorizat” pe bd. C. Negruzzi nr. 2/3 (în cartier), ce aparține agentului economic ”Arhip Grup” S. R. L., Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Secției social – economice din cadrul Preturii…

Reabilitarea drumurilor în sector continuă

Pretura sector Centru în colaborare cu Î.M. Regia ”Exdrupo” în perioada 02 – 07.05.2019, au executat lucrările de frezare și asfaltare de pe str. Ciuflea – 68 m2; str. Viaduct – 303 m2; inclusiv la curți de bloc, bd. C. Negruzzi nr. 5 – 900 m2; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 6 –…

Salubrizarea pasajelor subterane din sector

La data de 07.05.2019 în sectorul Centru de către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost salubrizate 5 pasaje subterane de pe străzile: bd. C. Negruzzi nr. 10/1, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Ciuflea, șos. Hâncești nr. 84 (Ministerul Apărării), șos. Hâncești nr. 143/1 (Gara de sud), șos. Hâncești nr. 178/1, fiind evacuate…

Servicii calitative pentru citadini

Întru prestarea serviciilor calitative pentru citadini, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu serviciile specializate (SA ,,Termoelectrica”, SA ,,Apă Canal Chișinău”, ÎM Rețelelor electrice de iluminare ,,Lumteh”) întreprind operativ măsuri de lichidare a situațiilor de avariere și întreținere a rețelelor de canalizare, apă potabilă, apă caldă menajeră, iluminatul public.

Confort urban asigurat – str. Sprâncenoaia

La solicitarea Preturii sectorului Centru, S.R.L. ”Basconslux” a executat lucrări de reabilitare și amenajare prin restabilirea învelișului asfaltic și a părții pietonale din str. Sprâncenoaia, astfel, asigurându-se confortul pentru pietoni și crearea condițiilor de deplasare a acestora. În acest context aducem sincere mulțumiri S.R.L. ”Basconslux” pentru colaborare.