Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  un bloc din beton, element antiparking și un garaj metalic din str. Srâncenoaia, 1, 1/1, 1A. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  8 șure amplasate neautorizat pe str. A. Mateevici, 40. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la…

Reconstrucția trotuarului din str. Nicolae Terstemițeanu

Conform programului de reparație a infrastructurii rutiere pentru anul 2020 în baza ordinului Direcției generale transport public și căi de comunicație, Întreprinderea municipală Regia ”Exdrupo” sector Centru continuă executarea lucrărilor de reconstrucție și amenajare a trotuarului la str. N. Testemițeanu. Astfel sunt executate lucrări de instalare a bordurilor mari și mici, amenajarea pietriș, amenajarea învelișului…

Lucrările de cosire a ierbii în sector continuă

În conformitate cu planul de lucru aprobat, pe teritoriul sectorului Centru în perioada 25-28 mai 2020 Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”a continuat lucrările de cosire a ierbii la următoarele străzi, str. N. Testemițeanu, str. Ion Inculeț, str. Spirncenoaia, str. Hristo Botev, Viaduct, str. Miorița, str. Grenoble și șos. Hâncești.

Înștiințare publică

 În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  amplasarea neautorizată a îngrădirilor/gardurilor improvizate, elementelor antiparking, copertinele parcărilor auto din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 128a – 129. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un…

Plasarea avizelor de înștiințare referitor la demontarea gheretelor din str. Armenească 54

Astăzi, 27.05.2020, de către colaboratorii secției social – economice din cadrul Preturii  sectorului Centru, au fost plasate avize privind înștiințarea proprietarului gheretelor din str. Armenească nr. 54 despre demontarea și evacuarea acestora cu forțele proprii până la data de 01.06.2020. În caz contrar, gheretele vor fi demontate și evacuate forțat de către subdiviziunile specializate ale…

Demolarea și demontarea îngrădirilor din str. Ion Inculeț

Astăzi, în temeiul dispoziției  dlui Victor Chironda, viceprimar al municipiului Chișinău nr. 169-d din 07.04.2020  „Cu privire la reparația capitală a str. Ion Inculeț” Î.M. „Servicii locative Centru” a demolat și demontat construcțiile de pe următoarele adrese: fundația de beton din str. Ion Inculeț, 26, gardul metalic din str. Ion Inculeț, 68-70, gardul de cărămidă…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  amplasarea neautorizată a îngrădirilor/gardurilor din teritoriul curții comune  din șos. Hâncești, 64. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să…

AVIZ!

În urma examinării teritoriului de către Secția social – economică a Preturii sectorului Centru a fost depistată ghereta instalată în mod neautorizat din str. N. Testemițeanu 29/6. În acest context, solicităm proprietarului gheretei ca până la data de 29.05.2020 să demonteze  și să evacueze cu forțele proprii ghereta nominalizată. În caz contrar, aceasta va fi…

Finisarea demontării garajelor din str. Valea Dicescu intersecție cu str. V. Alecsandri

Continuă conlucrarea eficientă  dintre Pretura sectorului Centru cu locatarii din sector . Astfel,  locatarii din str. Valea Dicescu intersecție cu str. V. Alecsandri respectând prevederile dispoziției pretorului Sectorului Centru nr.70-d din 14.05.2020 „Cu privire la demontarea/demolarea garajelor metalice instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din str. Valea Dicescu intersecție cu str. V. Alecsandri”,…