Consultări publice asupra proiectului Planul Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui bloc de locuințe cu obiective de menire socială și parcări subterane pe terenul cu nr. cadastral 0100101.1220 din str. Nicolae Testemițanu

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 252- d din 20.04.2018 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic de Detaliu   privind amplasarea unui bloc de locuințe cu obiective de menire socială și parcări subterane pe terenul cu nr. cadastral 0100101.1220 din str. Nicolae Testemițanu” la data de 23  mai 2018,…

Demontarea dispozitivului și panoului publicitar, instalat pe teren proprietate publică/municipală, str. Gh. Asachi nr. 66/1.

Ca urmare a executării controlului în teren de către Serviciul Arhitectură și Construcții privind verificarea legalității construcțiilor, s-a depistat panoul publicitar amplasat, în mod neautorizat, pe strada Gheorghe Asachi nr. 66/1, pe teren aflat în proprietatea municipiului Chișinău. Proprietarul a fost atenționat printr-o prescripție precum că în temeiul Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind Calitatea…

Consultări publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100208218 din str. Vasile Alecsandri 4

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 248- d din 18.04.2018 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal   privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100208218 din str. Vasile Alecsandri 4,” la data de 22 mai 2018, ora 10.00,  în incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, nr.  43, sala mare…

Lucrări de reabilitare a scărilor din curtea blocului pe strada Lech Kaczynski nr. 6/2

Pentru siguranţa locuitorilor, graţie unui parteneriat între Pretura sectorului Centru şi agenţii economici, la iniţiativa Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, a demarat lucrările de reabilitare a scărilor din curtea blocurilor Lech Kaczynski nr.  6/2, care erau avariate şi prezenta un pericol pentru locatari, îndeosebi pentru copii. Cu toţii ne dorim un oraş curat şi civilizat,…

Continuarea lucrărilor de amenajare și menținere a ordinii sanitare în sectorului Centru

Pretura sectorului Centru continuă lucrările de amenajare și menținere a ordinii sanitare în sectorului Centru. Astfel, pe parcursul perioadei  17.04.2018-21.04.2018 de către Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ și serviciile deconcentrate au fost efectuate lucrări de evacuare a crengilor de pe teritoriile publice din străzile Sclifos, Mălina Mică, Ismail, nr. 86/1, șos. Hâncești și…

Demontarea și evacuarea gheretei de pe strada Academiei nr. 10

În conformitate cu decizia Consiliului municipal Chișinău nr.10/10 din 04.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demontare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău” toate gheretele care nu funcţionează sau ale căror autorizaţii de funcţionare au expirat sunt demontate şi evacuate. Având în vedere expirarea schemei…

Lucrări de amenajare a Scuarului „Mihai Eminescu”

Întru ocrotirea patrimoniului cultural al Republicii Moldova dar și  oferirea unui aspect exterior frumos orașului nostru au fost efectuate lucrări de amenajare a scuarului “Mihai Eminescu” . Astăzi, lucrătorii Întreprinderii Municipale „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” au prelucrat solul și au plantat flori pe teritoriul din scuarul Teatrului National unde este amplasată statuia lui…

Desfășurarea Consultărilor Publice asupra proiectului Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cuprinse în perimetrul străzilor Ciuflea – 31 August 1989 – L. Tolstoi

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 153- d din 13.03.2018 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cuprinse în perimetrul străzilor Ciuflea – 31 August 1989 – L. Tolstoi”  în scopul dezvoltării teritoriului rezidențial din intravilanul orașului Chișinău în corespundere cu exigențele urbanistice actuale, în…

Consultări publice asupra conceptului centrului de afaceri cu încăperi polivalente în limitele terenului cu nr. cadastral 0100205233 din str. Tighina 24

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 234- d din 11.04.2018 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra conceptului centrului de afaceri cu încăperi polivalente în limitele terenului cu nr. cadastral 0100205233 din str. Tighina, 24, la data de 11 mai 2018, ora 9.00,  în incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, nr.  43,…

Lansarea proiectului “Bunicii Grijulii”

Astăzi, în sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, a avut loc seminarul de informare a tuturor inspectorilor generali de poliției din întreaga țară cu privire la elaborarea ş implementarea proiectului “Bunicii Grijulii”. Scopul cursului a fost formarea deprinderilor și dezvoltarea abilităților de comunicare cu copiii, prevenirea riscurilor stradale, precum și sporirea gradului de protecție…