Desfășurarea turneului de minifotbal de toamnă din sectorul Centru

Întru realizarea Programului de activitate al Preturii sectorului Centru pentru anul 2018, dar și într-u  promovarea modului sănătos de viață, la data de 26.11.2018, Pretura sectorului Centru a organizat turneul de minifotbal de sector,  la care au participat elevii instituțiilor de învățământ din sector. În urma examinării rezultatelor, pe locul I s-a clasat echipa IPLT…

Îndemnăm toate instituțiile, organizațiile, agenții economici din sector în caz de ninsori, să intervină la deszăpezirea, curățirea trotuarelor și cailor de acces

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la salubrizarea şi menţinerea ordinii sanitare în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia nr. 4/11 din 05.12.2000, toate instituţiile organizaţiile, agenţii economici etc., sunt obligaţi să salubrizeze zilnic şi să menţină ordinea sanitară a teritoriului adiacent, indiferent de forma de proprietate. În acest scop, în legătură cu condiţiile meteo…

Desfășurarea consultărilor publice

În conformitate cu dispoziția viceprimarului nr. 799-d din 16.10. 2018, pe data de 14 noiembrie 2018, în incinta Preturii sectorului Centru au avut loc consultărilor publice asupra proiectului „ Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cuprinse în perimetrul străzilor Gării – Odesa – Fântânilor – bd. Iu. Gagarin”, în cadrul întrunirii a fost prezentat Planul…

Demararea acțiunii municipale de salubrizare și evacuare a frunzișului

La data de 10 și 11 noiembrie 2018, în sectorul centru a demarat acțiunea municipală de salubrizare și evacuare a frunzișului. La lucrări au fost antrenaţi gestionarii şi locatarii blocurilor locative cu participarea militarilor Ministerului Apărării al Republicii Moldova şi unele asociaţii obşteşti (A.O. ”Ca Lumea”, A.O. ”Comunitatea rusă”, A.O. Uniunea rușilor lipoveni din Chișinău,…

În sectorul Centru continuă lucrările de pozare a rețelelor cu suspendarea traficului rutier

Având în vedere continuarea lucrărilor de pozare a rețelelor conform obiectivului și în temeiul dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău nr. 860-d din 02.11.2018 „Cu privire la suspendarea traficului rutier pe str. 31 August 1989 în perimetrul străzilor Vasile Alecsandri și Armenească”, în perioada 05.11.2018 până pe data de 09.12.2018 se sistează circulația transportului de pe str.…