Pretura Sectorului Centru primește colindătorii …

În cadrul Sfintelor sărbători de Crăciun, Pretura Sectorului Centru şi-a deschis larg uşile… Colindătorii au bătut la ușă,  ansamblul model etno – folcloric „Romaniţa” al Centrului de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo“   au venit cu un program artistic muzical – Colinde, Colinde.   Programul muzical a cuprins cunoscutele colinde tradiționale, dar și obiceiurile  „Capra,„Ursu”. Pretorul…

Spectacol de caritate pentru copii cu dizabilităţi din cadrul instituţiilor amplasate în sectorul Centru

În sectorul Centru al municipiului Chişinău este în plină desfăşurare programul de acţiuni şi manifestări cultural-artistice către Sărbătorile de Iarnă – Crăciunul şi Anul Nou, aprobat prin dispoziția pretorului sectorului Centru. Ca şi în anii precedenţi, au fost prevăzute mai multe activităţi culturale şi de agrement pentru copii: matinee, concursuri, competiţii tematice. Un loc aparte…

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Poliției Naționale

Cu ocazia sărbătorii profesionale Ziua Poliției Naționale, Pretura Sectorului Centru felicită toți colaboratorii de Poliție Națională cu cele mai sincere felicitări și urări de bine, prosperitate și bunăstare. Munca pe care o depuneți solicită calități deosebite, curaj, bărbăție, devotament, perseverență, profesionalism și responsabilitate, calități de care dați dovadă zi de zi, îndeplinindu-vă cu cinste sarcinile…

Amenajarea terenului de acumulare a deșeurilor din str. Al. Cosmescu nr. 5 C

La solicitarea verbală a  Preturii sectorului Centru, „Kirsan Com” S.R.L.  execută lucrări de amenajare a terenului de acumulare a deșeurilor din str. Al. Cosmescu, 5 C,  conform schiței de proiect aprobată cu Î.M. Regia ”Autosalubritate”. În acest sens, aducem sincere mulțumiri Societății cu Răspundere Limitată „Kirsan Com” pentru implicare în amenajarea terenului sus menționat.

Executarea lucrărilor de demolare a construcțiilor din str. Arhiolog Ion Casian Suruceanu, 11 și str. M. Lomonosov, 41

În conformitate cu  dispozițiile Pretorului sectorului Centru nr. 122 – d din 12.11.2018 și nr.131-d din 23.11.2018 la data de 12 decembrie 2018, au fost executate lucrările de demolare forțată a porțiunii de teren betonate din str. Arhiolog Ion Casian Suruceanu nr. 11 și a cazangeriei blocului locativ din str. M. Lomonosov, 41 Lucrările au…

Ședința de constituire a comisiei pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutor social

La data de 11 decembrie 2018 , în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 139-d din 10.12.2018  ,,Cu privire la constituirea comisiei de lucru pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer , beneficiare de ajutor social” a avut loc ședința comisiei la care sa discutat despre…

Demontarea forțată a unor obiective construite neautorizat pe teritoriul sectorului Centru

În temeiul dispozițiilor Pretorului sectorului Centru nr. 107 – d din 27.09.2018, 118-d din 17.10.2018 și 137 –d din 03.12.2018, la data de 08 decembrie 2018 și 10 decembrie 2018, au fost executate lucrările de demontare forțată a următoarelor obiective: copertina din str. Bulgară, 44 (intrarea din str. Armenească, 84),  șura din Parcul „Valea Morilor”,…

În sectorul Centru continuă lucrările de salubrizarea și evacuarea a frunzișului

Săptămâna precedentă, pe teritoriul sectorului Centru, conform planului de acțiuni și dispoziției Primarului general interimar al municipiului Chișinău nr. 735-d din 03.10.2018 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de salubrizare de toamnă”, gestionarii fondului locativ şi Întreprinderea municipală „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” au continuat lucrările de salubrizare şi evacuare a frunzişului la…

Evacuarea gunoiștilor și a frunzișului de pe teritoriile adiacente terenurilor de acumulare a deșeurilor

Pretura sectorului Centru la data 08.12.2018 de comun cu Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ cu antrenarea agenţilor economici contractaţi a efectuat lucrările de evacuare a frunzişului şi deşeurilor acumulate stihinic la teritoriile adiacente terenurilor de acumulare a deşeurilor din str. C. Vîrnav intersecţie cu str. Malina Mică, str. I. Vasilenco, 12, str. Chiţcani,…