Comemorarea victimelor catastrofei de la Cernobâl

Astăzi,  26 aprilie curent, pentru participanţii la lichidarea avariei de la Cernobâl (100 de persoane din sectorul Centru), de către Administrația Preturii sectorului Centru a fost organizată o masă de binefacere la cafeneau “Dan Marco”. Cei prezenţi au pomenit victimele catastrofei, prietenii şi apropiaţii care şi-au pierdut viaţa în urma participării la lichidarea consecinţelor exploziei…

Mai puțin cu o gheretă, mai mult confort urban

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 04-d din 10.01.2019, ”Cu privire la demontarea și evacuarea gheretei amplasate în mod neautorizat” pe str. N. Testemițeanu nr. 30, ce aparține agentului economic ”Agroiana Lux” S. R. L. Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, în prezența colaboratorilor Secției social – economice din cadrul Preturii sectorului Centru,…

Lucrări de salubrizare și amenajare în sector

În conformitate cu programul de lucru elaborat privind salubrizarea și amenajarea teritoriului aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019 în temeiul dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău nr. 105-d din 04.03.2019 în perioada 22 – 26.04.2019, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu gestionarii fondului locativ și Î.M. ”Asociația de gospodărire a…

Lichidarea platformei pentru colectarea deșeurilor menajere și amenajarea teritoriului spațiului verde de pe str. I. Vasilenco nr. 12

În conformitate cu dispoziția d-lui Nistor Grozavu, viceprimar al municipiului Chișinău, nr. 728-d din 28 septembrie 2018, a fost lichidată platforma pentru colectarea deșeurilor menajere amplasată pe str. Ion Vasilenco nr. 12, cu amenajarea teritoriului spațiului verde. Î.M. Regia ”Autosalubritate” va asigura evacaurea deșeurilor de la sectorul particular manual. Locatarii sunt rugați să se prezinte…

Amenajarea curților blocurilor locative din sector

În conformitate cu programul de lucru elaborat privind salubrizarea și amenajarea teritoriului aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019 în temeiul dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău nr. 105-d din 04.03.2019 la solicitarea Preturii locatarii blocurilor locative au întreprins măsuri de amenajare a curților blocurilor locative aflate în gestiune, str. Lech…

Prin sport promovăm un mod sănătos de viață

La data de 25.04.2019, Pretura sectorului Centru în parteneriat cu ”Federația de Atletism din Republica Moldova” (FAM) și cu sprijinul agenților economici: Rețeaua de magazine „Zolușca”, S.R.L. ”Water Group”  ș. a., întru promovarea modului de viață sănătos, au organizat cursa de alergări dedicată martirilor neamului Doina și Ion Aldea – Teodorovici cu participarea tineretului studios din…

Salubrizarea în sector continuă

Pretura sectorului Centru de comun cu Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și cu ajutorul tehnicii contractate de la agenții economici, la data de 25.04.2019 au  organizat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor acumulate stihinic de către o persoană fără loc permanent de trai pe spațiul verde din str. Ismail intersecție cu bd.…

Expoziție de Paște

În fiecare an, în preajma sfintelor  sărbători de Paște Direcția pentru protecția drepturilor copilului sectorul Centru de comun cu Centrele comunitare pentru copii și tineri din sector organizează în incinta Preturii sectorului Centru o miniexpoziție a lucrărilor manuale cu tematică pascală, confecționate de beneficiarii centrelor comunitare. În cadrul expoziției puteți admira compoziții, tablouri, felicitări, și…

Gheretele ilegale trebuie demontate – activitate economică doar prin prisma legală

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 47 – d din 16.04.2019, ”Cu privire la demontarea și evacuarea gheretei amplasate în mod neautorizat” pe str. N. Testemițeanu nr. 29, ce aparține agentului economic ”Valerii Papanaga” Î. I. Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, în prezența colaboratorilor Secției social – economice din cadrul Preturii sectorului…