Lucrări de întreținere a iluminatului public stradal din sectorul Centru

Iluminatul public stradal din sectorul Centru este întreținut sistematic și supus la necesitate lucrărilor de reparație curentă prin intervenția echipajelor ÎM ”Lumteh”. În scopul asigurării funcționalității optime și prestării serviciilor de iluminat corespunzătoare unei infrastructuri urbane eficiente, în perioada săptămânii în curs, la înlocuirea corpurilor de iluminat, schimbarea conductoarelor alimentare și reparația pilonilor s-a acționat…

ÎMGFL nr. 8-12 efectuează lucrări de cosire

În curțile de bloc și la terenuri de joacă, cosirea ierbii este efectuată de către angajații Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 8-12 din sectorul Centru. Pe parcursul săptămânii, zilnic s-au realizat lucrări de salubrizare și cosire la străzile Armenească, Drumul Viilor, 42, Miorița, Vasile Alecsandri, 117, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt…

Comisia sanitară din cadrul Preturii sectorului Centru s-a întrunit astăzi, 17 mai, în ședință de lucru

Serviciile municipale de sector au raportat activitatea desfășurată pe parcursul săptămânii curente, totodată s-au stabilit liniile directoare de intervenție în asigurarea ordinii și amenajării teritoriului pentru următoarea săptămână. În atenția președintelui comisiei, a Vicepretorului Sergiu Andrian, au fost solicitările locuitorilor pe domeniul edilitar parvenite către Pretură. De comun cu membrii comisiei au fost examinate posibile…

APLP 50/87 efectuează lucrări de cosire

Antrenate la lucrări de cosire și îngrijire a teritoriilor aflate în gestiune sunt toate formele de asociații de locatari din sectorul Centru. Astfel, Asociația de proprietari de locuințe privatizate nr. 50/87 a efectuat ieri lucrări de cosire în curțile blocurilor de locuit din strada Academiei, 13/3, 15/2, 17 și la șoseaua Hâncești, 62.

Elemente antiparking neautorizate- demontate de Pretura Centru

În scopul asigurării legalității utilizării spațiului public, Pretura sectorului Centru prin Secția urbanism și arhitectură demolează elementele provizorii instalate neautorizat în sectorul Centru. Drept urmare, la 16 mai au fost demontate și evacuate 12 antiparking-uri de la adresele Gheorghe Cașu nr. 20/2- 8 elemente, Mihail Lomonosov nr. 15- 4 elemente, locurile de parcare publică fiind…

Salubrizarea râului de sub podul Viaduct

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu ÎM ”Exdrupo”, la 15-16 mai, a efectuat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor acumulate în urma ploilor, precum și a celor abandonate de cetățeni în zona de protecție a râului de sub podul Viaduct, care traversează intersecția străzilor Cocieri și Fierarilor. Acțiunea a fost necesară pentru a preveni…