Marea Curățenie de primăvară în sectorul CENTRU

Conform Dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 80-d din 26.02.2021 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei municipale Curățenia generală de primăvară”, până la 30 aprilie curent, se desfășoară ample acțiuni de amenajare și salubrizare a capitalei. În legătură cu aceasta, Pretura sectorului Centru face apel și invită locatarii din sector, agenții economici, instituțiile…

Campania de salubrizare de primăvară: igienizarea sectorului

În cadrul bilunarului de salubrizare şi amenajare, Pretura sectorului Centru organizează acţiuni  de igienizare a sectorului Centru. Gestionarii fondului locativ ÎMGFL nr. 8-12 au efectuat lucrări de salubrizare și curățirea locurilor de uz comun și menținerea ordinii sanitare la stațiile de așteptarea a transportului, terenurile  și camerele de acumulare a deșeurilor în perimetrul străzilor Gh.…

Organizarea salubrizării şi amenajării sectorului Centru

În conformitate cu planul  de acţiuni, care prevede organizarea salubrizării şi amenajării planificate în teritoriu, în sectorul Centru, în perioada 12.04.2021 – 16.04.2021, au fost executate următoarele lucrări: Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a organizat acțiuni de salubrizarea și evacuarea gunoiului ocazional, curățarea arborilor, evacuarea deșeurilor vegetale, crengilor rupte și greblarea gazonului la…

Campania de amenajare și salubrizare a Chișinăului continuă

Conform Dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 85-d din 09.03.2021, până la 30 aprilie curent, în capitală, au loc ample acţiuni de amenajare şi salubrizare. Astfel, angajaţii Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ desfăşoară acţiuni de amenajare şi salubrizare în preajma blocurilor locative din capitală, terenurilor de uz comun, subsolurilor blocurilor locative, terenurilor de acumulare…

Desfășurarea acțiunii de plantare a arborilor în parcul „ Valea Morilor” teritoriul adiacent străzii Trifan Baltă

În conformitate cu programul de amenajare a sectorului Centru către Sfintele Sărbători de Paște, astăzi, 10 aprilie 2021, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a organizat o acțiune de plantare a arborilor în parcul „Valea Morilor”, teritoriul adiacent străzii Trifan Baltă. La acțiune au paticipat colaboratorii Preturii sectorului…

Acțiuni de salubrizare executate în perioada 05 – 09 aprilie 2021

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, în perioada 05.04.2021 – 09.04. 2021 au fost executate următoarele acțiuni: Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a salubrizat și evacuat gunoiul menajer de la aranjamentele florale ale străzilor Ismail, Ciuflea, șos. Hâncești și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,…

Defrișarea și curățarea unor arbori din sectorul Centru din cadrul proiectului „Curtea Confortabilă”

În conformitate cu dispoziția viceprimarului municipal Chișinău nr.130-d din 25.03.2021 “Cu privire la defrișare /curățarea unor arbori din sectorul Centru din cadrul proiectului “Curtea Confortabilă ” la data de 07.04.2021 Întreprinderea municipală “Asociația de gospodărire a spațiilor verzi ” a inițiat lucrările de curățare fitosanitară a arborilor la teritoriile adiacente blocurilor locative din bd. C.…

Salubrizarea parcului pădure „ Calea Basarabiei”

Conform programului de amenajare și salubrizare a teritoriului sectorului Centru în perioada 01.03.2021 – 30.04.2021 Pretura sectorului Centru de comun cu agentul economic contractat SRL “ Salubris Grup ” organizează acțiuni de salubrizare și amenajare a parcului pădure “Calea Basarabiei” de la str. Haltei până la hotarul cu sectorul Botanica, până la moment, au fost…

Campania de salubrizare de primăvară continuă

În cadrul bilunarului de salubrizare şi amenajare, Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile și subdiviziunile din sector organizează, zilnic, acțiuni de igienizare a zonelor verzi, spațiilor de uz comun. Astfel, pe parcursul săptămânii curente, angajaţii Întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ desfăşoară acţiuni de amenajare şi salubrizare în preajma blocurilor locative din capitală,…

Primăria municipiului Chișinău lansează Concursul „Cel mai bun antreprenor al anului 2020 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.

În scopul susținerii și încurajării antreprenorilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, Primăria municipiului Chișinău, anual, lansează Concursul „Cel mai bun antreprenor al anului 2020 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”. „La Concurs pot participa agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența legii cu privire la întreprinderile mici…