Monitorizarea agenților economici întru respectarea măsurilor de protecție

Intru respectarea prevederilor Hotărârii extraordinare de Sanatate Publică, colaboratorii Secției social economică au monitorizat activitatea agenților economici, in special dacă aceștia asigură respectarea măsurile de protecție intru prevenirea răspindirii virusului COVID-19 instituite pentru spațiile publice. La un agent economic pentru nerespectarea măsurilor de protecție de către colaboratorii Inspectoratului de Poliție Centru a fost întocmit un…

Lucrările executate în perioada 9-12 iunie, de către serviciile din sector

În conformitate cu planul de lucru aprobat, săptămîna curentă pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării de către Î.M.”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Î.M. Regia „Exdrupo”și gestionarii fondului locativ au fost executate următoarele lucrări: Cosirea ierbii în parcul Valea Morilor, șos. Hîncești, str. V. Docuceaev, dar și în curțile de bloc de pe adresele,…

Continuă demolarea șurelor de pe str. A. Sciusev nr. 52-60

Săptămâna curentă, de către angajații Î.M. Servicii locative Centru au fost demolate încă 4 șure construite neautorizat pe teren proprietate publică, care se aflau într-o stare deplorabilă de pe str. A. Sciusev nr. 58 – 60. Astfel, până la moment au fost demolate 12 șure. Ordinea publică în timpul demolării a fost asigurată de colaboratorii…

Avizarea agenților economici amplasați neautorizat

Ca rezultat al ședinței organizata de pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, colaboratorii secției social economică, pe parcursul săptămânii, au înmânat notificări agenților economici amplasați in preajma Pieței Centrale care s-au extins unitățile comerciale prin instalarea plaselor/standurilor, acoperișurilor, etc. și care au redus din trotuar. Astfel, agenții economici sunt obligați sa demonteze aceste extinderi amplasate neautorizat,…

Evacuarea deșeurilor de pe teritoriul adiacent blocurilor din str. Ismail nr. 96, 96/1

Astăzi, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu administrația blocurilor locative din str. Ismail nr. 96, 96/1 a organizat lucrările  de evacuare a deșeurilor acumulate pe teritoriul adiacent blocurilor, de o persoană fără loc permanent de trai. Evacuarea deșeurilor a fost posibilă cu ajutorul transportului oferit de Întreprinderea Municipală Servicii Locative Centru.

În sectorul Centru continuă lucrările de cosire a ierbii și de salubrizare a teritoriului

În perioada 01 – 06 iunie 2020, pe teritoriul sectorului Centru Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și gestionarii fondului au continuat lucrările de cosire a ierbii la următoarele adrese: parcul Valea Morilor, șos. Hîncești, scuarele din str. Armenească cu București și str. Bulgară, 43, str. Spicului, str. Ion Inculeț, str. Miorița, str. Valea…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  amplasarea neautorizată a barelor de limitare a accesului din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 69, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10, Bulgară, 31, str. Armenească, 42, str.…

Demolarea șurelor neautorizate de pe str. A. Sciusev, 52-60

Săptămâna curentă,  în baza dispoziției pretorului Sectorul Centru, Pavel Rusu,  nr. 75-d din 22.05.20 „Cu privire la demontarea/demolarea șurelor instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică din str. A. Șciusev, 52, 54, 56, 58 și 60”,  angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au demolat 8 șure neautorizate de pe adresa menționată mai sus.