Gheretă și terasă de vară demontate în lipsa actelor permisive de funcționare

A fost emisă şi dusă la îndeplinire dispoziția Pretorului sectorului Centru, Vadim Hîncu, nr. 47-d din 26.06.2023 cu privire la demontarea şi evacuarea gheretei și terasei din șos. Hâncești, 53. Urmare a constatării nerespectării cerințelor de desfășurare a activității economice stabilite în Regulamentul de comerț local aprobat prin decizia CMC, la 29 iunie de către…

Ziua comemorări victimelor staliniste consemnată la Pretura sectorului Centru

Ziua comemorări victimelor staliniste, consemnată oficial la începutul lunii iulie a prilejuit organizarea unei întâlniri cu participarea membrilor Asociației foștilor deportați și deținuți politici din Moldova și conducerea Preturii sectorului Centru. Astăzi, martorii tragediei și suferințelor trăite în perioada deportărilor, rudele acestora au fost în atenția Pretorului, Vadim Hîncu care sub semnul unor răscolitoare trăiri…

O nouă tranșă de ajutor pentru locuitorii din sector

Conducerea Preturii sectorului Centru are stabilit ca prioritate necesitatea de a împuternici persoanele cu dizabilități, familiile defavorizate din sector, prin acordarea unui suport constant, astfel încât acestea să devină mai puternice și mai autosuficiente. În acest sens, colete alimentare sunt distribuite în continuare persoanelor aflate în dificultate din sectorul Centru. Produsele sunt ridicate de către…

Inspectarea proiectelor investiționale din sectorul Centru de către comisia Primăriei municipiului Chișinău

Astăzi, Viceprimarul municipiului Chișinău, Ilie Ceban, împreună cu Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, dar și responsabilii din cadrul Direcției generale mobilitate urbană, Î.M. Exdrupo, Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi au efectuat o vizită în sectorul Centru, pentru a inspecta proiectele investiționale. Comisia și-a propus să evalueze proiectele care au fost realizate pe parcursul…

Asociația Nevăzătorilor din Moldova a beneficiat de ajutor umanitar din partea Preturii sectorului Centru

Pretura sectorului Centru, autoritate cu angajament de dezvoltare a unei comunități incluzive în care toți locuitorii din sector, fără discriminare și deosebire să se bucure de respect, atenție și ajutor, continuă să intervină conform Planului de activități cu participarea persoanelor în etate și cu dizabilități pentru anul 2023. În acest sens, la 26 iunie, de…

Raportul de activitate al Comisiei administrative din perioada Martie-Mai 2023

Faptele contravenționale din sectorul Centru sunt sancționate zilnic, deoarece ordinea publică care reprezintă ansamblul de norme juridice ce stau la baza funcționării unui stat de drept, trebuie respectată. O măsură frecvent aplicată de contracarare a încălcărilor pe domeniul public este întocmirea proceselor- verbale, urmată de sancționarea contravenientului prin aplicarea de amenzi. Pe parcursul lunilor martie,…

Continuă lucrările de cosire a ierbii în sectorul Centru efectuate de către Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 8-12

Se intervine zilnic la spațiile publice, locurile de uz comun și în curțile de bloc aflate în gestiune. Inclusiv se lucrează asupra combaterii ambroziei, prin metode mecanice (cosire, smulgere, tăiere) și chimice (stropire cu erbicide în faza de 4-6 frunze a buruienii, cu utilizarea produselor speciale). Pentru protecția sănătății populației, solicităm întregii societăți să se…

Voci gingașe de copii în centrul capitalei

Voci gingașe de copii în centrul capitalei au răsunat azi, 25 iunie în cadrul proiectului cultural de weekend al Primăriei municipiului Chișinău. Organizat și de această dată de către Pretura sectorului Centru în colaborare cu Studioul ”Picături muzicale”, concertul din scuarul Mihai Eminescu a oferit chisinăuenilor bucuria întâlnirii cu copilăria, unde mici artiști în devenire,…