Centrul de Creație ”Floarea soarelui” din sectorul Centru sărbătorește 55 de ani de la fondare

În onoarea acestei vârste însemnate, Centrul de Creație organizează concert aniversar susținut de către ansamblurile și formațiile de copii din cadrul instituției. Evenimentul se va desfășura la 22 martie 2024 începând cu ora 16:00 și va fi găzduit de Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”. Centrul de Creație pentru copii și adolescenți ”Floarea soarelui”…

Lucrări de întreținere a spațiilor verzi din sectorul Centru

Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a efectuat pe parcursul săptămânii de 11-15 martie lucrări de întreținere a spațiilor verzi de pe teritoriul sectorului Centru, printre care: – modelarea coronamentelor arborilor și arbuștilor – toaletarea și curățarea ramurilor copacilor – greblarea vegetației – colectarea și evacuarea deșeurilor de pe spațiu verde – înlăturarea deșeurilor…

Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

Evenimentul se va desfășura la 29 martie 2024, ora 10:00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43. La concurs sunt expuse 16 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, obiect compatibil cu zona S, obiect compatibil cu zona C7, construcție locativă individuală zona R2 etc. Loturile…

În atenția utilizatorilor casnici și a agenților economici

Pretura sectorului Centru face apel către persoanele fizice și juridice din sectorul particular de a încheia contract de evacuare a deșeurilor cu Î.M. Regia ”Autosalubritate”, reieșind din prevederile punctului 90 (7) a Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău aprobat prin Decizia CMC nr. 12/3 din 23.07.2020. În perioada desfășurării campaniei de salubrizare…

Lucrări de reparație și întreținere a sistemul de iluminat stradal din sectorul Centru

În scopul asigurării bunei funcționalități a iluminatului public stradal pe timp de noapte, de către ÎM Regia „Lumteh” se intervine la necesitate cu lucrări de mentenanță asupra rețelelor electrice de iluminat din sectorul Centru. Astfel, în perioada săptămânii precedente s-au realizat operațiuni de reparație curentă la pilonii de iluminat din străzile: Armenească colț cu București,…

Deconectare temporară de la căldură

„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii din sectorul Centru despre deconectarea temporară a agentului termic în perimetrul străzilor: Negreșteni, Haltei, Melestiu, Tudor Strișcă, Arheolog Ion Casian-Suruceanu, Grenoble, Costiujeni. Deconectarea se va face astăzi, 11.03.2024, în intervalul orelor 10:00 – 21:00 și este cauzată de o defecțiune la conducta termică cu diametrul de 800 mm, situată pe bulevardul…

Lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere din sectorul Centru desfășurate în perioada 4-10 martie

Pretura sectorului Centru informează că pe parcursul săptămânii care a trecut de către ÎM Regia ”Exdrupo” s-au efectuat lucrări de lichidare a situațiilor de avariere în timpul circulației rutiere prin plombarea gropilor cu asfalt rece. Reabilitarea provizorie a carosabilului s-a realizat la străzile: Vasile Alecsandri, Pietrarilor, Drumul Viilor, șos. Hâncești, Tudor Strișcă, Miorița. Intervenția muncitorilor…

Salubrizarea săptămânală (4-10 martie)

Programul curățeniei de primăvară este în plină desfășurare în sectorul Centru În perioada 4-10 martie 2024 serviciile specializate în domeniul edilitar, ÎMGFL nr. 8-12 și ÎMSL Centru, au executat multiple operațiuni de salubrizare și evacuare a deșeurilor, inclusiv colectare a resturilor vegetale rezultate din curățarea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor. ÎMSL Centru Str. Avicena,…

Pretura sectorului Centru a oferit două căsuțe din lemn care vor servi ca punct de distribuire a prânzurilor calde pentru oamenii străzii de către Casa Milosteniei a Mitropoliei Moldovei

Pretura sectorului Centru contribuie cu predispunere la susținerea actelor filantropice menite să asigure reziliență socială atât locuitorilor din sectorul Centru, cât și din întreg municipiul Chișinău. În scopul acoperirii unui număr cât mai mare de persoane beneficiare de ajutor umanitar, acordăm sprijin proiectelor caritabile conexe cantinei mobile organizate în incinta Preturii sectorului Centru. Drept urmare,…