Desfășurarea dezbaterilor publice privind amenajarea Izvorului Tamara în Parcul Valea Morilor

Întru stabilirea dialogului constructiv cu cetățenii, astăzi, 20 februarie curent, s-au desfășurat dezbateri publice în vederea colectării de opinii, sugestii pentru amenajarea zonei Izvorul Tamarei din Parcul Valea Morilor. La dezbateri au fost prezenți Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, precum și alți reprezentanți ai Primăriei municipiului Chișinău, Preturii…

Consultări publice referitor la amenajarea zonei Izvorul Tamarei din Parcul Valea Morilor

Conform Planului de acțiuni al Preturii sectorului Centru, în anul curent, este preconizat Amenajarea zonei Izvorul Tamarei din Parcul Valea Morilor. În scopul consolidării relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţeni, precum şi perfecţionării mecanismului de informare Primăria municipiului Chișinău – Pretura sectorului Centru organizează consultări publice întru aflarea propunerilor, sugestiilor, ideilor cetățenilor în…

Comemorarea celor căzuţi în războiul din Afganistan

Anual, la data de 15 februarie în Republica Moldova se marchează Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan. În acest sens, astăzi, 16 februarie 2021, în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu „Cu privire la organizarea Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan” Pretura sectorului Centru de comun cu Uniunea veteranilor…

Lucrările executate în sector de către serviciilede resort în perioada 8-13 februarie 2021

Realizarea planului de acțiuni cu privire la salubrizarea și deszăpezirea teritoriului sectorului Centru  în perioada 8 – 13  februarie 2021 de către serviciile de sector: Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de salubrizare, presărarea materialului antiderapant, evacuarea frunzelor, gunoiului și crengilor căzute în urma vântului puternic și executarea lucrărilor de deszăpezire…

Acțiuni de deszăpezire în sectorul Centru

Având în vedere căderea precipitaţiilor de astăzi, 06 februarie 2021,  în sectorul Centru continuă lucrările de deszăpezire a sectorului. Întreprinderea Municipală ”Exdrupo” a intervenit  cu tehnică specială pentru lucrările de deszăpezire și presărare a materialului antiderapant, astfel se întreprind toate măsurile pentru prevenirea formării poleiului pe arterele de carosabil și spațiile pietonale. Întreprinderile municipale de…

Evacuarea gheretelor neautorizate din sectorul Centru

In conformitate cu indicaţia pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 10/10 din 04.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demontare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău” toate gheretele care nu funcţionează sau ale căror autorizaţii de funcţionare au expirat…

Pretura sectorului Centru anunță iniţierea consultărilor publice privind amenajarea zonei Izvorul Tamarei din Parcul Valea Morilor.

Pretura sectorului Centru anunță iniţierea consultărilor publice privind amenajarea zonei Izvorul Tamarei din Parcul Valea Morilor. Obiectivul de bază al acestei acţiuni este de a stabili un dialog constructiv cu cetăţenii în vederea amenajării zonei respective prin opiniile acestora la amenajarea planimetrică, volumetrică, de dotare, de consolidare, inclusiv dimensiunile zonei propuse  pentru amenajare, ținându-se cont…

Recomandări de comportare pe gheață!

Stimați cetățeni, ca urmare a răcirii vremii și apariției primelor formațiuni de gheață, în vederea desfășurării măsurilor de prevenire a incidentelor pe gheață Direcția Situații Excepționale a municipiului Chișinău vine cu următoarele recomandări: • Accesul pe gheață numai în cazul când aceasta are o grosime de peste 7 cm; • Accesul pe gheață numai în…

Salubrizarea  teritoriului sectorului Centru în perioada 11- 15 ianuarie 2021

La domeniul salubrizării sectorului Centru, de către serviciile de resort au fost întreprinse următoarele măsuri: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrărilor de greblare a gazonului și evacuarea frunzișului de la bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. C. Negruzzi , bd. Iu. Gagarin, parcul Valea Trandafirilor, str. Malina Mare, Dr. Viilor…