Festivalul-Concurs Republican de Creație Artistică – „Floarea Omeniei”, dedicat poetului Grigore Vieru

Pretura sectorului Centru susține, tradițional, an de an,  Festivalul-Concurs Republican de Creație Artistică – „Floarea Omeniei”, dedicat poetului Grigore Vieru. În acest an festivalul s-a desfășurat în mai multe etape. La prima etapă a festivalului, 08.02.2018 – 11.02.2018 a avut loc jurizarea participanților la două secțiuni, în baza materialelor video înaintate de participanți, conform regulamentului.…

Desfășurarea turneului de karate

Universitatea de Educație Fizică și Sport a fost gazda turneului de karate organizat la data de 18 februarie curent. Principalii coorganizatori cât și colaboratori ai acestui eveniment au fost Pretura sectorului Centru în comun acord cu Uniunea Veteranilor de Război din Afganistan sectorul Centru , Asociația de Karate-do Shito-ryu și Kobudo din Republica Moldova În…

Ziua comemorării ostașilor căzuți în războiul din Afganistan

Întru comemorarea ostașilor căzuți în războiul din Afganistan, Pretura sectorului Centru în colaborare cu  Uniunea Veteranilor  Războiului din Afganistan din sectorul Centru a organizat masa de pomenire în memoria celor căzuți în război. Întâlnire de suflet cu veteranii acestui război a avut loc la data de 17.02.2018 în incinta Centrului  de Cultură și Istorie Militară.…

Verificarea șantierelor de construcții din sector

La indicaţia Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, în cadrul ședinței operative colaboratorii Preturii sectorului Centru au efectuat vizite  la  șantierele de construcții  din sector. Scopul deplasării este să detecteze noile construcții dar și să verifice care este starea lucrurilor ce ține de salubrizare și anume despre măsurile de curățare a cauciucurilor mașinilor de lucru care…

Acţiuni de lichidare a gunoiştii de la intersecţia străzilor Negreșteni cu calea Basarabiei

În urma plângerilor din partea locatarilor referitor la formarea micro gunoiştii la intersecția străzilor Negreșteni cu calea Basarabiei, Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile de resort a întreprins măsurile necesare de lichidare a gunoiștii respective. Astfel, în ziua de vineri, 09.02.2018, s-au desfăşurat acţiuni de salubrizare a teritoriului menţionat cu evacuarea a 3 rute…

Demontarea anexei din metal instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică din str. Drumul Viilor 29

Ținând cont de faptul că administrația Î.C.S. ,,Vistarcom” S.R.L./ Rețeaua de comerț Green Hills Market, cu sediul pe bd. Negruzzi 2/4 nu a executat benevol prevederile Prescripțiilor Preturii sectorului Centru  nr. 139/03-28 din 25.09.17 și nr.151/03-28 din 23.11.17, cu privre la demontarea și evacuarea anexei din metal instalate neautorizat la magazinul din str. Drumul Viilor…

Desfăşurarea consultărilor publice, repetat, asupra proiectului „ Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100212177 din str. Gheorghe Asachi”

Având în vedere că nu au fost prezenţi cetăţeni sau părţi interesate la consultările publice organizate la data de 8 februarie 2018, ora 11.00, privind prezentarea proiectului „ Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral  0100212177 din str. Gheorghe Asachi”, Pretura sectorului Centru anunţă desfășurarea consultărilor publice, asupra proiectului  „ Planul Urbanistic Zonal…

Evacuarea gheretelor din sectorul Centru

Întru redarea aspectului estetic municipiului Chişinău, colaboratorii secţiei social-economice din cadrul Preturii sectorului Centru de comun cu IM pentru Prestări Servicii Locative, pe parcursul săptămânii curente, au  demontat şi evacuat mai multe gherete. Astfel, în sectorul Centru, au fost evacuate 6 gherete din str. Nicolae Testemiţanu, str. Armenească, str. Bulgară. In vizorul serviciilor de resort…

Pretura sectorului Centru desfăşoară acţiuni de demolare a construcţiilor neautorizate

Având în vedere neexecutarea prescripţiei nr. 148/03-28 din 17.11.2017,  precum şi înregistrarea plângerilor din partea cetăţenilor municipiului cu privire la ilegalitatea construcţiilor în centrul capitalei, Pretorul sectorului Centru a emis dispoziția nr. 100-d din 06.12.17 „Cu privire la demontarea cu readucere la starea inițială a șurei nr. 05, extinse în dimensiuni str. Vl. Pârcălab, 27”.…