Executarea lucrărilor de salubrizare a sectorului Centru

În perioada 20.09.2021 – 24.09.2021 pe teritoriul sectorului Centru de către întreprinderile municipale au fost executate următoarele lucrări la domeniul salubrizării: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au executat lucrările de cosire, greblare și evacuare a ierbii – șos. Hîncești, str. V. Trandafirilor, str. Tudor Strișcă, parc Valea Morilor Calea Basarabiei, Pan Halippa str.…

Evacuarea deșeurilor acumulate în apartament

În scopul evitării unui potențial incendiu și focar de infecții, Pretura sectorului Centru, la data de 24.09.2021, de comun cu Direcția asistență socială sectorul Centru, cu antrenarea muncitorilor Asociației proprietarilor de locuințe privatizate APLP nr. 50/87 a organizat lucrări de evacuare a deșeurilor din apartamentul din str. Academiei, 15/2. Transportul a fost acordat de Întreprinderea…

Demolarea garajului instalat neautorizat pe teren municipal

La data de 15.09.2021, în baza Dispoziției pretorului nr. 122-d din 15.07.2021, ,, Cu privire la demolarea garajului edificat în mod neautorizat pe teren proprietate publică, str. M. Kogălniceanu, 46”, Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru în prezența colaboratorilor Secției Urbanism și Arhitectură au executat lucrări de demolare a garajului din str. M. Kogălniceanu, nr.…

Executarea lucrărilor de nimicire a ambroziei

Colaboratorii Secției locativ comunale au monitorizat lucrările de cosire și nimicire a ambroziei la str. Valea Podului, str. Lev Tolstoi executate de către Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”. În conformitate cu Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău 12/3 din 23.07.2020, Pretura sectorului Centru intervine…

Proiecte de reabilitare și amenajare în sectorul Centru

În sectorul Centru au demarat mai multe proiecte de reabilitare și amenajare a spațiilor publice, a zonelor verzi, etc. Reabilitarea și amenajarea Scuarului din str. Academiei 5 Reabilitarea și amenajarea Scuarului din str. Academiei 7 Reabilitarea trotuarului și amenajarea parcărilor din șos. Hâncești Reabilitarea trotuarului și amenajarea parcărilor din str. Pan Halippa colț cu str.…

Lucrările executate de către întreprinderile municipale din sector în domeniul salubrizării și amenajării teritoriului

Săptămâna precedentă, de către întreprinderile municipale au fost executate următoarele lucrări în domeniul salubrizării și amenajării teritoriului: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrările de cosire, greblare și evacuare a ierbii la A. Pușkin,  str. Grenoble, str. Ciuflea,  bd. C.Negruzzi, str. T. Baltă, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,  scuarul M. Dolgan,…

Înștiințare publică

De către Pretura sectorului Centru a fost inițiată procedura administrativă din oficiu, întru demontarea  panourilor publicitare  din str.  Ismail (în perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și bd. D. Cantemir) instalate de către  persoane a căror identitate  nu este cunoscută. Solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să…

Organizarea ședinței de lucru cu membrii Consiliului Veteranilor și Pensionarilor a Inspectoratului de Poliție Centru

Astăzi, 10 septembrie, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, a organizat o ședință de lucru cu membrii Consiliului  Veteranilor  și Pensionarilor a Inspectoratului de Poliție Centru. În cadrul ședinței s-a pus în discuție colaborarea dintre autoritatea publică locală și Consiliul Veteranilor și a Pensionarilor a IP-Centru. Pavel Rusu le-a adus la cunoștință celor prezenți proiectele și…

Demontarea panoului publicitar din str. Pan Halippa intersecție cu str. I. Nistor

Pretura sectorului Centru informează că, serviciile municipale continuă să demonteze panourilor publicitare din sector. Astfel, la data de 09.09.2021, în temeiul dispoziției pretorului sectorului Centru nr. 142-d din 09.09.2021 ,,Cu privire la demontarea panoului publicitar instalat pe teren proprietate publică, din str. Pan Halippa intersecție cu str. I. Nistor” angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative…