Confort urban și mobilitate în plină securitate

La solicitarea locatarilor blocurilor locative  din str. Drumul Viilor, 40, 42, Pretura sectorului Centru prin entitățile de profil în conlucrare cu Întreprinderea Municipală Regia „Exdrupo” au  executat lucrări de instalare a barelor de protecţie pe perimetrul spațiului pietonal inter-cartier, pentru  facilitarea deplasării mai uşoare  a persoanelor cu deficienţe de vedere.

Desfășurarea Comisiei sanitare cu serviciile, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ

În fiecare zi de Vineri a săptămânii ora 11:00 în cadrul Preturii sectorului Centru are loc Şedinţa Comisiei sanitare unde participă Managerii Întreprinderile municipale de  gestionare a fondului locativ nr. 8-12, reprezentantul Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.M. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. Servicii locative Centru şi colectivul Preturii. În cadrul şedinţei…

Patria servim prin munca!

Pretura  sectorului Centru, aduce la cunoștința recruților din sector despre demararea perioadei de depunere a  cererilor pentru încorporarea în serviciul civil în primăvara anului 2019, în conformitate cu Legea cu privire la serviciul civil (de alternativă) nr. 156 – XVI din 6.07.2007 și Dispoziția nr. 5 din 16 ianuarie 2019 a Centrului Serviciului Civil al…

Pasajele subterane – curățite.

Pentru asigurarea confortului urban, la data de 30.01.2019, Întreprinderea municipală Regia “Exdrupo” a executat lucrări de curăţare a zăpezii în spațiile pasajelor subterane amplasate în sectorul Centru. Lucrările efectuate au prevăzut inclusiv curățirea spațiilor de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, pentru scaune cu rotile şi mame cu cărucioare.

Lucrările la rețelele edilitare în cadrul proiectului ”Chișinău – Drumuri Urbane” continuă.

Ca urmare a săpăturilor şi intervenţiilor efectuate la reţelele edilitare str. 31 august 1989, pe tronsonul str. 31 august 1989 / str. Mihai Eminescu, administrația Preturii sector Centru, informează locuitorii mun. Chișinău să evite circulația pe arterele de comunicație sus-menționate. Aceste lucrări se încadrează în Pachetul nr. 2 a proiectului „Chişinău – Drumuri Urbane”, care…

Mobilitate urbană cu noi rute de troleibuz

Ruta de troleibuz nr. 35, va asigura mobilitatea urbană a citadinilor între orașul Durlești și centrul capitalei. Evenimentul de lansare este planificat pentru luni, 4 februarie. De asemenea, administrația Preturii sector Centru, Vă informează, că la dispoziția locuitorilor capitalei a fost pusă în activitate noua rută nr.  12.  Cu următorul itinerariu:  sector Ciocana până în…

Raport de activitate a Comisiei Administrative pentru anul 2018

Comisia administrativă  se întrunește în ședința ordinară odată pe săptămână. Scopul acesteia constă în examinarea contravențiilor prevăzute în art. 398 Cod Contravențional al R.M. și anume apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, acordarea unor soluții pentru fiecare caz în parte precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.   În…

Combaterea poleiului

La data de 25.01.2018, Administrația Preturii sector Centru în conlucrare cu Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. Servicii locative Centru şi Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ, din sectorul Centru au continuat lucrările de deszăpezire şi combatere a poleiului la partea carosabilă a străzilor, trotuare, accesele către scările blocurilor locative, staţiilor de aşteptare a pasagerilor, trecerile…

Atenţie! Drum lunecos

Administrația Preturii sector Centru informează: ca urmare a precipitațiilor de lapoviță din data de 24 ianuarie, întreprinderea specializată municipală ”Exdrupo” a intervenit cu tehnică specială pentru lucrările de deszăpezire și presărare a materialului antiderapant, astfel s-au întreprins toate măsurile pentru prevenirea formării poleiului pe arterele de carosabil și spațiile pietonale. Administrația Preturii sector Centru mizează…