Montările provizorii neautorizate sunt demolate

La 23.01.2023, în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 11-d din 05.02.2020 cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică din sectorul Centru, Întreprinderea Municipală prestări Servicii Locative Centru în…

Măsurile de protecție și susținere a grupurilor defavorizate din sector sunt în continuare aplicate

Prerogativele legale ale administrației publice locale stipulează dreptul autorității la inițiativă în organizarea și desfășurarea activităților de diferit gen în limitele teritoriului gestionat. Una dintre competențele de bază ale instituției publice locale este contribuirea la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială, susținerea persoanelor socialmente vulnerabile puse la evidență, realizarea unor activități de binefacere în…

Gheretele neautorizate sunt evacuate din sectorul Centru

Conform prevederilor Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, Deciziei CMC nr. 15/14 din 29.12.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, Dispoziției nr. 842-d din 30.10.2018 cu privire la evacuarea unităților de comerț ambulant și staționare provizorii de pe teritoriul municipiului Chișinău, dar și a altor acte…

Curățenia săptămânală (16-20 ianuarie)

Temperaturile ridicate înregistrate în această săptămână au ușurat munca angajaților de la salubrizare. Echipele ÎMSL Centru au desfășurat multiple activități specifice de ecologizare a terenurilor publice, a locurilor de uz comun la următoarele adrese din sector: • șos. Hîncești, 86 • teritoriul adiacent parcării auto și liceului “Vasile Lupu” • spațiul public din adiacentul străzii…