Perioada de depunere a cererilor de încorporare în Serviciul Civil pentru toamna anului 2018

Conform Legii Cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă)  nr.156-XVI din 6 iulie 2007 și Dispoziției Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova nr.34 din 23 iulie 2018, Pretura sectorului Centru anunţă că, în perioada 01.08. 2018 – 30.09.2018, pot fi depuse cererile  de încorporare în Serviciul Civil  pentru  toamna anului 2018.    Solicitantul va…

Suspendarea traficului rutier pe strada 31 August 1989

Conform dispoziţiei viceprimarului municipiului Chişinău, având în vedere efectuarea lucrărilor la obiectivul ,,Reabilitarea utilităţi: pachet II – str. 31 august 1989 (obiectiv 3072), str. Tighina (obiectiv 3074), str. Alexandru cel Bun (obiectiv 3072)”, va fi suspendată circulația transportului din data de 01.08.2018 până la data de 01.09.2018, pe str. 31 august 1989, tronsonul cuprins între…

Demontarea și evacuarea panoului publicitar din strada C. Negruzzi

În conformitate cu prevederile “Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău” aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr 10/10 din 04.12.2012 Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru de comun cu colaboratorii Serviciului arhitectură și construcții al Preturii sectorului Centru au executat lucrările de…

Demontarea şi evacuarea blocatoarelor din str. Mitropolit Gurie Grosu, nr. 5

În conformitate cu prevederile “Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău” aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr 10/10 din 04.12.2012 Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru de comun cu colaboratorii Serviciului arhitectură și construcții al Preturii sectorului Centru au executat lucrările de…

Start procedurii repetate de votare pentru proiectele depuse spre finanţare din fondul Bugetului Civil

Având în vedere că, Comisia de evaluare a proiectelor, din totalul de 73 de idei de proiecte, 41 au acces în etapa de votare, întrunind criteriile de eligibilitate, Primăria municipiului Chișinău a dat start procedurii repetate de votare pentru proiectele depuse spre finanţare din fondul Bugetului Civil. Perioada de votare pentru proiectele înaintate se începe din…

În sectorul Centru vor fi sistări la livrarea energiei electrice

Potrivit informaţiei I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., aducem la cunoştinţa locuitorilor sectorului Centru, precum şi agenţilor economici că, în legătură cu efectuarea lucrărilor planificate de renovare a LEA 0,4 KV, vor avea loc multiple întreruperi a energiei electrice, în perioada 11.07.2018-17.08.2018, pe următoarele adrese din sectorul Centru: str. Tatarbunar şi str. M. Lermontov.   I.C.S.…

Amenajarea teritoriilor adiacente.

Întru continuarea lucrărilor de amenajare și redarea unui aspect adecvat teritoriului sectorului Centru, Pretura sectorului Centru îndemnăm toți proprietarii caselor particulare, agenți economici, gestionarii blocurilor locative, administrative să amenajeze teritoriile adiacente prin plantarea florilor, amenajarea gazoanelor și menținerea ordinii sanitare

INSPECTAREA ȘANTIERULUI DE RECONSTRUCŢIE A SCĂRILOR DE GRANIT DIN PARCUL „VALEA MORILOR”

Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, şi Primarul general interimar al municipiului Chişinău, Ruslan Codreanu, împreună cu  o echipă a Primăriei sectorului 1 a municipiului Bucureşti, au inspectat astăzi șantierul de reconstrucție a scării de granit din Parcul „Valea Morilor”.Aflați pe șantier, reprezentanții celor două municipalități au constatat că procesul de reconstrucție se desfășoară fără abateri de la proiect,…

Salubrizarea albiilor râulețului din str. Ion Inculeț, 55

La La data de 21.06.2018 au fost executate lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor acumulate la albiile râulețului din str. I. Inculeț, 55 până sub podul viaduct în perimetrul străzilor Camenița 2 V și Valea Podului, 9 A, fiind antrenată Întreprinderea Municipală Regia ”Exdrupo” și Întreprinderea municipală ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.