Petiții Online

Stimaţi cetăţeni, vă propunem serviciul „Petiţii / Cereri Online” care vă permite completarea unui formular tipizat on-line şi expedierea acestuia în adresa Preturii.

Petiţiile în formă electronică se procesează în mod similar celor depuse la sediul Preturii (Ghișeu Unic, tel. 274576). Astfel, li se atribuie un număr de înregistrare şi cod de autentificare.

Atenție: Nu puteţi aplica on-line cereri la soluţionarea cărora este obligatorie prezentarea unor documente. Dacă problema Dvs. ţine de unul din domeniile enumerate mai jos, faceţi click pe acesta, pentru a Vă documenta de procedura de soluţionare:

 1. Instituirea tutelei/curatelei;
 2. Eliberearea permisiunii pentru de vânzarea (punerea în gaj) a proprietăţii persoanei aflate sub tutelă / curatelă;
 3. Schimbarea numelui / prenumelui minorului;
 4. Eliberarea acordului pentru înstrăinarea (punerea în gaj) a apartamentului la privatizarea căruia au participat copii minori;
 5. Scutirea de plată pentru întreţinerea în instituţii preşcolare de stat;
 6. Eliberarea demersului de acordare a creditelor preferenţiale;
 7. Acordarea ajutorului material;
 8. Modificarea contractului de închiriere a apartamentului de stat;
 9. Includerea în evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative;
 10. Obţinerea / prelungirea autorizaţiei de funcţionare a unităţii de comerţ;
 11. Efectuarea serviciului civil (de alternativă);
 12. Efectuarea înscrierii în carnetele de muncă ale anumitor categorii de persoane;
 13. Înregistrarea contractelor de muncă, încheiate de angajatori persoane fizice;
 14. Eliberarea adeverinţei privind cultivare flori, plante multianuale;
 15. Eliberarea adeverinţei privind componenţa familiei.

Despre orice modificare în soluţionarea adresării Dvs., veţi primi un mesaj de informare la adresa de e-mail indicată în formularul de aplicare.

Formular Petiţii Online