Confortul urban să-l facem împreună …

Pretura sectorului Centru vine cu un apel către locuitorii sectorului de a contribui la identificarea spațiilor comune de agrement, curților blocurilor locative, locurilor de parcare pentru a fi amenajate și asfaltate, cât și restabilirea iluminatului, proiecte de revitalizare și amenajare a scuarurilor, aleilor, parcurilor și alte proiecte solicitate de cetățeni. Aveţi posibilitatea să înaintați propuneri…

Pericol de țurțuri, combaterea lor…

Astăzi 15.01.2019 în sectorul Centru gestionarii fondului locativ şi agenţii economici la solicitarea Preturii sectorului Centru execută lucrări de curăţare a ţurţurilor de gheaţă de la acoperişurile blocurilor locative şi semnalizare a zonelor adiacente (str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Gh. Asachi, str. Tighina, Teatrul Mihai Eminescu). Astfel, administrația  Preturii sectorului Centru solicită…

Curățirea și evacuarea surplusului de zăpadă…

Astăzi, 15.01.2019 serviciile specializate a sectorului Centru continuă lucrările de deszăpezire. Astfel, la partea carosabilă a străzilor (D. Cantemir, Ismail, Pan Halippa, Gh. Asachi, Grenoble, Mioriţa) sunt antrenate unităţile de tehnică ale Î.M. Regiei „Exdrupo”: 3 unități de tehnică la curăţare şi împrăştiere cu material antiderapant; 2 tractoare cu perie şi lamă; 1 unitate de…

Atenție, cad țurțuri de pe acoperișuri!

Având în vedere condiţiile climaterice pe timp de iarnă, a căderii ninsorilor abundente, dar și a formării ţurţurilor la acoperişurile din fondul construit din sector, aducem la cunoştinţa  gestionarii fondului locativ, instituţiile din sector, agenţii economici – să intervină în cazul formării țurțurilor, întru evitarea unor incidente la viaţa şi securitatea locatarilor, pietonilor. Atunci când…

Curăţarea străzilor continuă……situaţia în sector la ora 11.00

În sectorul Centru Î.M. Regiei „Exdrupo” 6 unităţi de tehnică specializată: 3 Kamazuri la curăţare şi împrăştiere cu material antiderapant, 2 tractoare cu perie şi lamă, 1 greider, execută lucrări de curăţare şi presurare cu material antiderapant la partea carosabilă a străzilor secundare: str. Constantin Vîrnav, str. N. Testemiţeanu, str. Malina Mică, str. Ipatie Soroceanu,…

Acţiuni întreprinse pe timp de noapte întru deszăpezirea sectorului Centru

În sectorul Centru pe timpul nopţii au fost antrenate de la Î.M. Regiei „Exdrupo” 6 unităţi de tehnică specializată: 3 Kamazuri la curăţare şi împrăştiere cu material antiderapant, 2 tractoare cu perie şi lamă, 1 greider, şi au executat lucrări de curăţare şi presurare cu material antiderapant la partea carosabilă a străzilor principale: Ştefan cel…