2024

Titlu Data
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ-comunală 27.04.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de Șef Secția asistență juridică 28.03.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist superior, Secția cultură, tineret, sport 28.03.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist principal, Secția administrație publică locală 28.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 27.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Secției asistență juridică 27.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și sport 27.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret, sport 21.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 21.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Secției asistență juridică 21.03.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist principal, Serviciul contabilitate 07.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul contabilitate 06.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 04.03.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Secției asistență juridică 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret, sport 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ-comunală (perioada determinată) 28.02.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist principal al Secției agenți constatatori 16.01.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist superior al Secției asistență juridică 16.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția agenți constatatori 15.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția asistență juridică 15.01.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 12.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția de specialist principal al Secției agenți constatatori 10.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția de specialist superior al Secției asistență juridică 10.01.2024 Click aici

2023

Titlu Data
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției agenți constatatori 12.12.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 12.12.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social- economică 15.06.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 15.06.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economice 12.06.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 12.06.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economică 18.05.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 18.05.2023 Click aici
Învingător al concursului la funcția de specialist principal, Secția locativ comunală 28.04.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu funcția de specialist superior Secția cultură, tineret și sport 28.04.2023 Click aici
Lista candidaților_admiși la concurs la proba interviu, funcția specialist superior,Secția cultură, tineret și sport 25.04.2023 Click aici
Învingător al concursului la funcția de specialist principal Secția locativ comunală 13.04.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs proba interviu la funcția vacantă de specialist principal la Secția locativ – comunală 13.04.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția de specialist principal, Secția locativ comunală 07.04.2023 Click aici
Prelungirea concursului la funcția de specialist superior, Secția cultură, tineret și sport 31.03.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției cultură, tineret, sport 09.03.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ comunală 09.03.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret, sport 09.03.2023 Click aici

2022

Titlu Data
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 15.07.2022 Click aici
Persoanele admise la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului resurse umane 19.05.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori 17.05.2022 Click aici
Învingător al concursului, specialist principal, Secția administrație publică locală 05.05.2022 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu funcția vacanta Sectia administratie publica locala 05.05.2022 Click aici
Persoanele admise la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrației publice locale 29.04.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului resurse umane 26.04.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 07.04.2022 Click aici
Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de mediator comunitar în sectorul Centru 18.01.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției de mediator comunitar în sectorul Centru 03.01.2022 Click aici

2021

Titlu Data
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 05.11.2021 Click aici
Învingător al concursului, specialist superior, Secția agenți constatatori 01.11.2021 Click aici
Învingător al concursului, specialist principal, Secția agenți constatatori 01.11.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu 01.11.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu 01.11.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de specialist principal al Secției agenți constatatori 25.10.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de specialist superior al Secției agenți constatatori 25.10.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori 30.09.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției agenți constatatori 30.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția agenți constatatori 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori (2 posturi) 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și sport 26.08.2021 Click aici
Cuncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și sport 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori, 2 posturi 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției agenți constatatori, 2 posturi 30.07.2021 Click aici
Сoncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției social-economice. 02.07.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 28.06.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 04.06.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției social – economice. 04.06.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 21.04.2021 Click aici
Anularea concursului privind ocuparea funcției publice vacante 15.04.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 12.03.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social — economic 12.03.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comunale 12.03.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridi 12.03.2021 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la Secția locativ-comunal 19.02.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comunal 16.02.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comunal 26.01.2021 Click aici
Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției cultură, tineret, spo 05.01.2021 Click aici

2020

Titlu Data
Lista candidaţcare au pr concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacde sp st superior (perioadă determinată) al Secției urbanism și arhitectu 29.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economi 28.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de șef al Secției cultură, tineret, spo 23.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist superior al Secției urbanism și arhitectu 23.12.2020 Click aici
Promovarea concursului pentru funcția de mediator comunitar în sectorul Centr 22.12.2020 Click aici
Promovarea concursului pentru funcția publică vacantă de specialist superior, Secția cultură, tineret, spor 22.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concu 16.12.2020 Click aici
Concurs la funcția publică vacantă de specialist principal al Secției social — economi 04.12.2020 Click aici
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului contab
03.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției cultură, tineret și spo 01.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției urbanism și arhitectu 01.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției de mediator comunitar în sectorul Cent 01.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comuna 01.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concu 30.11.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și spo 23.11.2020 Click aici
Cuncurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridic 23.11.2020 Click aici
Prelungirea concurs 11.11.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției d mediator comunitar în sectoru 23.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției urbanism și arhitectură (perioadă determinată 21.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției social economic 21.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ comunal 21.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante al Serviciului contabilitat 21.10.2020 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economică 26.08.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal în cadrul secției social-economică 21.08.2020 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 06.08.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs, funcția de specialist principal, Serviciul contabilitate 06.08.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs, funcția de specialist superior, Secția urbanism și arhitectură 05.08.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs, funcția de specialist principal, Secția social – economică 05.08.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică 03.08.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică 03.08.2020 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ – comunale 23.07.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 23.07.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția urbanism și arhitectură 15.07.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția social – economică 15.07.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 14.07.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 14.07.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ-comunală 14.07.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul Contabilitate 26.06.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția asistență juridică 23.06.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția locativ-comunală. 23.06.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția asistentă juridică 23.06.2020 Click aici
Concursul privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Centru va avea loc pe data de 9 iunie 2020, la ora 10.00 03.06.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social-economică (perioadă determinată), în cadrul Preturii sectorului Centru 16.03.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic în cadrul Preturii sectorului Centru 13.03.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic în cadrul Preturii sectorului Centru.docx 19.02.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social – economice în cadrul Preturii sectorului Centru 19.02.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 19.02.2020 Click aici
ANUNȚ privind prelungirea datei limite de depunere a dosarelor. 17.02.2020 Click aici
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 06.02.2020 Click aici
Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 06.02.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs – în cadrul subdiviziunilor Preturii sectorului Centru 03.02.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția locativ – comunală în cadrul Preturii sectorului Centru 21.01.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 10.01.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția locativ – comunală în cadrul Preturii sectorului Centru 10.01.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 10.01.2020 Click aici

2019

Titlu Data
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția social-economică (perioadă determinată), în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția locativ-comunală în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici

2018

Titlu Data
Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante 20.11.2018 Click aici
Pretura sectorului Centru, anunță concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice vacante 20.08.2018 Click aici
Concurs Secția cultură tineret sport 13.07.2018 Click aici
Concurs Secția locativ comunală 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre prelungirea datei-limite de depunere a dosarelor 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre desfăşurarea interviului 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre rezultatele de totalizare 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante 09.07.2018 Click aici
Specialist principal, Secția locativ-comunală; 14.06.2018 Click aici
Specialist superior, Secția locativ-comunală; 14.06.2018 Click aici
Speciali principal, Secția administrație publică locală; 14.06.2018 Click aici
Speciali superior, Secția cultură, tineret și sport, (2 funcții); 14.06.2018 Click aici
Specialist, Secția social-economică. 14.06.2018 Click aici

2024

Titlu Data
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ-comunală 27.04.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de Șef Secția asistență juridică 28.03.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist superior, Secția cultură, tineret, sport 28.03.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist principal, Secția administrație publică locală 28.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 27.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Secției asistență juridică 27.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și sport 27.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret, sport 21.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 21.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Secției asistență juridică 21.03.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist principal, Serviciul contabilitate 07.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul contabilitate 06.03.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 04.03.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Secției asistență juridică 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret, sport 28.02.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ-comunală (perioada determinată) 28.02.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist principal al Secției agenți constatatori 16.01.2024 Click aici
Învingător al concursului pentru funcţia publică vacantă de specialist superior al Secției asistență juridică 16.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția agenți constatatori 15.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția asistență juridică 15.01.2024 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 12.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția de specialist principal al Secției agenți constatatori 10.01.2024 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția de specialist superior al Secției asistență juridică 10.01.2024 Click aici

2023

Titlu Data
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției agenți constatatori 12.12.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 12.12.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social- economică 15.06.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 15.06.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economice 12.06.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 12.06.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economică 18.05.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 18.05.2023 Click aici
Învingător al concursului la funcția de specialist principal, Secția locativ comunală 28.04.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu funcția de specialist superior Secția cultură, tineret și sport 28.04.2023 Click aici
Lista candidaților_admiși la concurs la proba interviu, funcția specialist superior,Secția cultură, tineret și sport 25.04.2023 Click aici
Învingător al concursului la funcția de specialist principal Secția locativ comunală 13.04.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs proba interviu la funcția vacantă de specialist principal la Secția locativ – comunală 13.04.2023 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția de specialist principal, Secția locativ comunală 07.04.2023 Click aici
Prelungirea concursului la funcția de specialist superior, Secția cultură, tineret și sport 31.03.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției cultură, tineret, sport 09.03.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ comunală 09.03.2023 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret, sport 09.03.2023 Click aici

2022

Titlu Data
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 15.07.2022 Click aici
Persoanele admise la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului resurse umane 19.05.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori 17.05.2022 Click aici
Învingător al concursului, specialist principal, Secția administrație publică locală 05.05.2022 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu funcția vacanta Sectia administratie publica locala 05.05.2022 Click aici
Persoanele admise la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrației publice locale 29.04.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului resurse umane 26.04.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală 07.04.2022 Click aici
Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de mediator comunitar în sectorul Centru 18.01.2022 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției de mediator comunitar în sectorul Centru 03.01.2022 Click aici

2021

Titlu Data
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 05.11.2021 Click aici
Învingător al concursului, specialist superior, Secția agenți constatatori 01.11.2021 Click aici
Învingător al concursului, specialist principal, Secția agenți constatatori 01.11.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu 01.11.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la proba interviu 01.11.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de specialist principal al Secției agenți constatatori 25.10.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de specialist superior al Secției agenți constatatori 25.10.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori 30.09.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției agenți constatatori 30.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista învingătorilor la concurs 21.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 14.09.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția agenți constatatori 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori (2 posturi) 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 26.08.2021 Click aici
Prelungirea concursului la ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și sport 26.08.2021 Click aici
Cuncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și sport 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridică 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției agenți constatatori, 2 posturi 30.07.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției agenți constatatori, 2 posturi 30.07.2021 Click aici
Сoncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției social-economice. 02.07.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 28.06.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 04.06.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Secției social – economice. 04.06.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs 21.04.2021 Click aici
Anularea concursului privind ocuparea funcției publice vacante 15.04.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 12.03.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social — economic 12.03.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comunale 12.03.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridi 12.03.2021 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la Secția locativ-comunal 19.02.2021 Click aici
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comunal 16.02.2021 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comunal 26.01.2021 Click aici
Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției cultură, tineret, spo 05.01.2021 Click aici

2020

Titlu Data
Lista candidaţcare au pr concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacde sp st superior (perioadă determinată) al Secției urbanism și arhitectu 29.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economi 28.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs pentru funcția publică vacantă de șef al Secției cultură, tineret, spo 23.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs la funcția publică temporar vacantă de specialist superior al Secției urbanism și arhitectu 23.12.2020 Click aici
Promovarea concursului pentru funcția de mediator comunitar în sectorul Centr 22.12.2020 Click aici
Promovarea concursului pentru funcția publică vacantă de specialist superior, Secția cultură, tineret, spor 22.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concu 16.12.2020 Click aici
Concurs la funcția publică vacantă de specialist principal al Secției social — economi 04.12.2020 Click aici
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului contab
03.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției cultură, tineret și spo 01.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției urbanism și arhitectu 01.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției de mediator comunitar în sectorul Cent 01.12.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ — comuna 01.12.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concu 30.11.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției cultură, tineret și spo 23.11.2020 Click aici
Cuncurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției asistență juridic 23.11.2020 Click aici
Prelungirea concurs 11.11.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției d mediator comunitar în sectoru 23.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției urbanism și arhitectură (perioadă determinată 21.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției social economic 21.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ comunal 21.10.2020 Click aici
Concurs privin ocuparea funcției publice vacante al Serviciului contabilitat 21.10.2020 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social economică 26.08.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal în cadrul secției social-economică 21.08.2020 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 06.08.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs, funcția de specialist principal, Serviciul contabilitate 06.08.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs, funcția de specialist superior, Secția urbanism și arhitectură 05.08.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs, funcția de specialist principal, Secția social – economică 05.08.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică 03.08.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică 03.08.2020 Click aici
Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției locativ – comunale 23.07.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului contabilitate 23.07.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția urbanism și arhitectură 15.07.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția social – economică 15.07.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 14.07.2020 Click aici
Prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției asistență juridică 14.07.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior al Secției locativ-comunală 14.07.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul Contabilitate 26.06.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția asistență juridică 23.06.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția locativ-comunală. 23.06.2020 Click aici
Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția asistentă juridică 23.06.2020 Click aici
Concursul privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Centru va avea loc pe data de 9 iunie 2020, la ora 10.00 03.06.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social-economică (perioadă determinată), în cadrul Preturii sectorului Centru 16.03.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic în cadrul Preturii sectorului Centru 13.03.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic în cadrul Preturii sectorului Centru.docx 19.02.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției social – economice în cadrul Preturii sectorului Centru 19.02.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Secției administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 19.02.2020 Click aici
ANUNȚ privind prelungirea datei limite de depunere a dosarelor. 17.02.2020 Click aici
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 06.02.2020 Click aici
Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 06.02.2020 Click aici
Lista candidaților admiși la concurs – în cadrul subdiviziunilor Preturii sectorului Centru 03.02.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția locativ – comunală în cadrul Preturii sectorului Centru 21.01.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 10.01.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția locativ – comunală în cadrul Preturii sectorului Centru 10.01.2020 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 10.01.2020 Click aici

2019

Titlu Data
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția social-economică (perioadă determinată), în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția locativ-comunală în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici
Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția administrație publică locală în cadrul Preturii sectorului Centru 04.09.2019 Click aici

2018

Titlu Data
Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea a 3 funcții publice vacante 20.11.2018 Click aici
Pretura sectorului Centru, anunță concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice vacante 20.08.2018 Click aici
Concurs Secția cultură tineret sport 13.07.2018 Click aici
Concurs Secția locativ comunală 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre prelungirea datei-limite de depunere a dosarelor 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre desfăşurarea interviului 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre rezultatele de totalizare 13.07.2018 Click aici
ANUNȚ despre desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante 09.07.2018 Click aici
Specialist principal, Secția locativ-comunală; 14.06.2018 Click aici
Specialist superior, Secția locativ-comunală; 14.06.2018 Click aici
Speciali principal, Secția administrație publică locală; 14.06.2018 Click aici
Speciali superior, Secția cultură, tineret și sport, (2 funcții); 14.06.2018 Click aici
Specialist, Secția social-economică. 14.06.2018 Click aici