Ședință de lucru pe domeniul locativ-comunal

Elaborarea schiței planului de acțiune pentru anul 2023 a serviciilor de amenajare și salubrizare din sector, determinarea priorităților în activitatea de amenajare a teritoriului, stabilirea și repartizarea sarcinilor serviciilor responsabile de întreținerea spațiilor gestionate au întemeiat scopul întrunirii celor din domeniul edilitar din sectorul Centru, în data de 12.01.2023. Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a…

Pretorul continuă să acorde asistență umanitară persoanelor defavorizate din sector

Vadim Hîncu, pretorul sectorului Centru, capabil să consolideze relații cu toate segmentele de populație, continuă să-și ținteze atenția spre grupurile social-vulnerabile din sector. În toiul sărbătorilor pe rit vechi, la 12.01.2023, s-a deplasat cu mare deschidere în casele a 6 familii cu o bunăstare socială mai scăzută, dar cu o valoare în cadrul comunității de…

Toate instalațiile provizorii neaprobate din sectorul Centru sunt demontate

Supunem atenției diversele instalații provizorii interzise aflate pe spațiul public din sector. Toate sunt rând pe rând, demontate şi evacuate de către Întreprinderea Municipală prestări Servicii Locative Centru, coordonată de Secția urbanism şi arhitectură a preturii. La 10.01.2023 s-au eliberat 3 adrese din sectorul Centru de construcții şi montări neaprobate: • str. Ialoveni, 100- gard…

Activitatea Comisiei Administrative din perioada Noiembrie-Decembrie 2022

Faptele contravenționale din sectorul Centru sunt sancționate zilnic, deoarece ordinea publică care reprezintă ansamblul de norme juridice ce stau la baza funcționării unui stat de drept, trebuie respectată. O măsură frecvent aplicată de contracarare a încălcărilor pe domeniul public este întocmirea proceselor- verbale, urmată de sancționarea contravenientului prin aplicarea de amenzi. Pe parcursul lunilor noiembrie,…

Gherete neautorizate desființate din intersecția Ismail x Dmitrie Cantemir

Secția social-economică a preturii, în exercitarea prerogativelor de serviciu, supraveghează factorii răspunzători ai unităților economice, iar în caz de nerespectare a normelor legale de desfăşurare a activității comerciale, duce la îndeplinire măsurile dispuse de către pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu. Astfel, la 09.01.2023 în lipsa actelor permisive de funcționare, s-a executat demolarea şi evacuarea gheretelor…