Executarea lucrărilor de salubrizare a albiei râurilor din sectorul Centru

Săptămâna precedentă Pretura sectorului Centru a organizat lucrări de salubrizare a albiei rîului din str. Ion Inculeț inclusiv teritoriul adiacent rîulețului sub podul Viaduct cu ajutorul a 40 elevi de la Centrul de excelență în energetică și electronică, fiind evacuate două rute de deșeuri. În acest sens, aducem sincere mulțumiri elevilor, inclusiv conducerii Centrul de…

Salubrizarea pe malul râului Bâc…

În contextul curățeniei generale a albiei râului Bâc și a râulețelor acestuia, Pretura sectorului Centru a organizat lucrări de curățare și salubrizare a albiilor rîului din str. Haltei și Tăbăcăria Veche cu implicarea a 50 studenți din cadrul Academiei Militare ”Alexandru cel Bun” și tehnica acordată de Î.M. ”Servicii locative Centru”. Totodată au fost implicați…

Normele urbane respectate, ilegalități lichidate

În temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 23-d din 13.03.2019,  au fost executate lucrările de demontare și evacuare a  gheretei și frigiderelor amplasate în mod neautorizat pe adresa str. Gării intersecție cu str. Odessa. Lucrările au fost executate de Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, ordinea publică în timpul efectuării lucrărilor fiind asigurată de Inspectoratul…

Lucrări de salubrizare în curtea imobilului din sector…

La data de 11, 12 și 13 martie 2019 Pretura sectorului Centru cu antrenarea Întreprinderii Municipale Servicii Locative Centru și tehnica contractată de la agenții economici a executat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor acumulate de către proprietari în curtea imobilului din str – la C. Negruzzi 2. La acțiune au participat 6 lucrători…

Lucrările de salubrizare din sector…

Pretura sectorului Centru la data 13.03.2019, cu antrenarea serviciilor specializate și gestionarii fondului locativ a efectuat lucrări de salubrizare în sector.  În colaborare cu Î.M. Regia ”Exdrupo” au  fost organizate lucrări de salubrizare  manuală sub bordură a nisipului și nămolului în perimetrul  străzilor Gh. Asachi (partea pară), și șos. Hâncești (partea impară) la care au…

Continuarea lucrărilor de salubrizării a străzii Grenoble

La data de 11.03.2019, specialiștii secției locativ – comunale din cadrul Preturii sectorului Centru în colaborare cu Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și Î.M. Regia ”Exdrupo” au organizat lucrări de salubrizare în perimetrul străzii Grenoble, fiind greblate spațiile verzi adiacente, precum și evacuat nisipul acumulat sub bordură.

În conlucrare cu Biroul de Probațiune Centru, au fost salubrizate unele străzi din sector…

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Biroul de Probațiune sector Centru, la data de 04 – 05.03.2019, a antrenat persoanele condamnate pentru munca neremunerată în folosul comunității la lucrările de salubrizare a locurilor de uz comun din sector. Astfel, 7 persoane au participat la   salubrizarea teritoriilor acoperite cu spații verzi de la șos. Hîncești, str.…

Demontarea garajelor metalice, din str. Pietrarilor, 2

Deoarece proprietarii de garaje nu s-au conformat avizelor emise de specialiștii Serviciul arhitectură și construcții din cadrul Preturii sectorului Centru a fost emisă dispoziția Pretorului  nr. 18-d din 05 martie 2019 „ Cu privire la demontarea garajelor metalice, din str. Pietrarilor, 2” astfel,  la data de 06.03.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru de…

Lucrările de salubrizare a străzii Grenoble

În urma indicațiilor Pretorului sectorului Centru, la  data de 04 și 05 martie 2019, în conformitate cu graficul de salubrizare a teritoriului elaborat de către secția locativ – comunală, s-au organizat lucrări de salubrizare la str. Grenoble. Astfel, Î.M. „Regia Exdrupo” au executat lucrări de salubrizare sub bordură, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”…