Toate instalațiile provizorii neaprobate din sectorul Centru sunt demontate

Supunem atenției diversele instalații provizorii interzise aflate pe spațiul public din sector. Toate sunt rând pe rând, demontate şi evacuate de către Întreprinderea Municipală prestări Servicii Locative Centru, coordonată de Secția urbanism şi arhitectură a preturii. La 10.01.2023 s-au eliberat 3 adrese din sectorul Centru de construcții şi montări neaprobate: • str. Ialoveni, 100- gard…

Activitatea Comisiei Administrative din perioada Noiembrie-Decembrie 2022

Faptele contravenționale din sectorul Centru sunt sancționate zilnic, deoarece ordinea publică care reprezintă ansamblul de norme juridice ce stau la baza funcționării unui stat de drept, trebuie respectată. O măsură frecvent aplicată de contracarare a încălcărilor pe domeniul public este întocmirea proceselor- verbale, urmată de sancționarea contravenientului prin aplicarea de amenzi. Pe parcursul lunilor noiembrie,…

Gherete neautorizate desființate din intersecția Ismail x Dmitrie Cantemir

Secția social-economică a preturii, în exercitarea prerogativelor de serviciu, supraveghează factorii răspunzători ai unităților economice, iar în caz de nerespectare a normelor legale de desfăşurare a activității comerciale, duce la îndeplinire măsurile dispuse de către pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu. Astfel, la 09.01.2023 în lipsa actelor permisive de funcționare, s-a executat demolarea şi evacuarea gheretelor…

Prima ședință operativă a Pretorului din 2023

La 6 ianuarie 2023, a fost convocată prima ședință operativă de lucru din acest an, cu participarea conducerii și a șefilor de secții din cadrul preturii, ședință prezidată de Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu. Scopul întrunirii a fost determinat de necesitatea stabilirii noilor linii directoare de funcționare pentru anul curent congruente competențelor instituționale. Atenție distinctă…

Vinerea sanitară întrunește pe cei din domeniul edilitar din sector în ședință

În fiecare zi de vineri a săptămânii, Comisia Sanitară din cadrul preturii se înrunește în ședință. Pe ordinea de zi sunt înserate subiecte ce țin de analiza și planificarea activităților curente din domeniul edilitar, iar ședința este condusă de Vicepretor, Alina Popovici. Comisia constituită din Secția locativ-comunală a preturii, șefi ai serviciilor de sector dar…