Raport de activitate a Comisiei Administrative pentru anul 2018

Comisia administrativă  se întrunește în ședința ordinară odată pe săptămână. Scopul acesteia constă în examinarea contravențiilor prevăzute în art. 398 Cod Contravențional al R.M. și anume apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, acordarea unor soluții pentru fiecare caz în parte precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.   În…

Pericol de țurțuri, combaterea lor…

Astăzi 15.01.2019 în sectorul Centru gestionarii fondului locativ şi agenţii economici la solicitarea Preturii sectorului Centru execută lucrări de curăţare a ţurţurilor de gheaţă de la acoperişurile blocurilor locative şi semnalizare a zonelor adiacente (str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Gh. Asachi, str. Tighina, Teatrul Mihai Eminescu). Astfel, administrația  Preturii sectorului Centru solicită…

Atenție, cad țurțuri de pe acoperișuri!

Având în vedere condiţiile climaterice pe timp de iarnă, a căderii ninsorilor abundente, dar și a formării ţurţurilor la acoperişurile din fondul construit din sector, aducem la cunoştinţa  gestionarii fondului locativ, instituţiile din sector, agenţii economici – să intervină în cazul formării țurțurilor, întru evitarea unor incidente la viaţa şi securitatea locatarilor, pietonilor. Atunci când…

Situația la moment, deszăpezirea sectorului…

În sectorul Centru, este implicată  Î.M. Regiei „Exdrupo” cu tehnica specializată: 3 unități de transport  la curăţare şi împrăştiere cu material antiderapant, 2 tractoare cu perie şi lamă, 1 greider, a intervenit la următoarele străzi: (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt; bd. C. Negruzzi;  bd. Iu. Gagarin; bd. D. Cantemir; străzile V. Alecsandri; Gh. Caşu;…

Lucrările de deszăpezire a Sectorului Centru continuă…

Având în vedere căderea precipitaţiilor abundente de astăzi, 11 ianuarie 2019,  Pretura sectorului Centru continuă lucrările de deszăpezire a sectorului. Astfel, la partea carosabilă a străzilor principale (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt C. Negruzzi, D. Cantemir, Iu. Gagarin, Ismail, Pan Halippa, şos. Hânceşti, Gh. Asachi, Grenoble, Mioriţa) şi…

Întru asigurarea confortului urban în condițiile meteo de iarnă și a ninsorilor abundente

În contextul condițiilor de iarnă și ninsorilor abundente din 10 -11 ianuarie, la solicitarea Preturii sectorului Centru, au fost luate toate măsurile pentru organizarea lucrărilor de deszăpezire pentru principalele artere, curțile blocului și a acceselor către scările blocurilor locative, a stațiilor de așteptare a pasagerilor și a teritoriilor adiacente. În lucrări au fost antrenate toate…

Amenajarea terenului de acumulare a deșeurilor din str. Al. Cosmescu nr. 5 C

La solicitarea verbală a  Preturii sectorului Centru, „Kirsan Com” S.R.L.  execută lucrări de amenajare a terenului de acumulare a deșeurilor din str. Al. Cosmescu, 5 C,  conform schiței de proiect aprobată cu Î.M. Regia ”Autosalubritate”. În acest sens, aducem sincere mulțumiri Societății cu Răspundere Limitată „Kirsan Com” pentru implicare în amenajarea terenului sus menționat.

Executarea lucrărilor de demolare a construcțiilor din str. Arhiolog Ion Casian Suruceanu, 11 și str. M. Lomonosov, 41

În conformitate cu  dispozițiile Pretorului sectorului Centru nr. 122 – d din 12.11.2018 și nr.131-d din 23.11.2018 la data de 12 decembrie 2018, au fost executate lucrările de demolare forțată a porțiunii de teren betonate din str. Arhiolog Ion Casian Suruceanu nr. 11 și a cazangeriei blocului locativ din str. M. Lomonosov, 41 Lucrările au…

Ședința de constituire a comisiei pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer, beneficiare de ajutor social

La data de 11 decembrie 2018 , în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 139-d din 10.12.2018  ,,Cu privire la constituirea comisiei de lucru pentru coordonarea și controlul îndeplinirii activităților de interes comunitar a persoanelor cu statut de șomer , beneficiare de ajutor social” a avut loc ședința comisiei la care sa discutat despre…