Salubrizarea pasajelor subterane din sector

La data de 07.05.2019 în sectorul Centru de către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost salubrizate 5 pasaje subterane de pe străzile: bd. C. Negruzzi nr. 10/1, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Ciuflea, șos. Hâncești nr. 84 (Ministerul Apărării), șos. Hâncești nr. 143/1 (Gara de sud), șos. Hâncești nr. 178/1, fiind evacuate…

Servicii calitative pentru citadini

Întru prestarea serviciilor calitative pentru citadini, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu serviciile specializate (SA ,,Termoelectrica”, SA ,,Apă Canal Chișinău”, ÎM Rețelelor electrice de iluminare ,,Lumteh”) întreprind operativ măsuri de lichidare a situațiilor de avariere și întreținere a rețelelor de canalizare, apă potabilă, apă caldă menajeră, iluminatul public.

Confort urban asigurat – str. Sprâncenoaia

La solicitarea Preturii sectorului Centru, S.R.L. ”Basconslux” a executat lucrări de reabilitare și amenajare prin restabilirea învelișului asfaltic și a părții pietonale din str. Sprâncenoaia, astfel, asigurându-se confortul pentru pietoni și crearea condițiilor de deplasare a acestora. În acest context aducem sincere mulțumiri S.R.L. ”Basconslux” pentru colaborare.

Mai puțin cu o gheretă, mai mult confort urban

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 04-d din 10.01.2019, ”Cu privire la demontarea și evacuarea gheretei amplasate în mod neautorizat” pe str. N. Testemițeanu nr. 30, ce aparține agentului economic ”Agroiana Lux” S. R. L. Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, în prezența colaboratorilor Secției social – economice din cadrul Preturii sectorului Centru,…

Lucrări de salubrizare și amenajare în sector

În conformitate cu programul de lucru elaborat privind salubrizarea și amenajarea teritoriului aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019 în temeiul dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău nr. 105-d din 04.03.2019 în perioada 22 – 26.04.2019, Pretura sectorului Centru în conlucrare cu gestionarii fondului locativ și Î.M. ”Asociația de gospodărire a…

Lichidarea platformei pentru colectarea deșeurilor menajere și amenajarea teritoriului spațiului verde de pe str. I. Vasilenco nr. 12

În conformitate cu dispoziția d-lui Nistor Grozavu, viceprimar al municipiului Chișinău, nr. 728-d din 28 septembrie 2018, a fost lichidată platforma pentru colectarea deșeurilor menajere amplasată pe str. Ion Vasilenco nr. 12, cu amenajarea teritoriului spațiului verde. Î.M. Regia ”Autosalubritate” va asigura evacaurea deșeurilor de la sectorul particular manual. Locatarii sunt rugați să se prezinte…

Amenajarea curților blocurilor locative din sector

În conformitate cu programul de lucru elaborat privind salubrizarea și amenajarea teritoriului aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019 în temeiul dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău nr. 105-d din 04.03.2019 la solicitarea Preturii locatarii blocurilor locative au întreprins măsuri de amenajare a curților blocurilor locative aflate în gestiune, str. Lech…