Demontările instalațiilor provizorii continuă

În conformitate cu dispoziția pretorului nr. 11-d din 05.02.2020, ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru”  astăzi, 18 mai curent, colaboratorii Secției urbanism și arhitectură de…

Demontarea mijloacelor publicitare de pe străzile Mitropolit Varlaam și Armenească urmare a măsurilor întreprinse de agenții constatatori ai Preturii Centru

Agenții constatatori din cadrul Secției social economice și Secției agenți constatatori au inspectat legalitatea amplasării panourilor publicitare în sector. Astfel, în urma întocmirii proceselor – verbale in baza art. 364 (1) agenții economici din strada Armeneasca și strada Mitropolit Varlaam au demontat mijloacele publicitare amplasate fără permisiunea administrației publice locale.

Inspectarea arborilor de pe teritoriul sectorului Centru

La indicația Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul preturii a fost instituit Grupul de lucru pentru verificarea parcurilor, scuarurilor, aleilor, străzilor întru identificarea, examinarea și evidența arborilor uscați, crengilor uscate, arborilor bolnavi, etc. Astăzi, 17 mai 2022, reprezentanții grupului de lucru au inspectat starea fitosanitară a arborilor din teritoriul gestionat.

Înștiințare publică

De către Pretura sectorului Centru a fost inițiată procedura administrativă din oficiu, întru demontarea gheretei din str. Ismail, 47 colț cu str. Columna,  instalată de către persoane a căror identitate nu este cunoscută. Solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru, str. Bulgară,…

Desfășurarea competițiilor sportive Volei pe plajă, etapa I

Astăzi, 07 mai curent, Pretura sectorului Centru în colaborare cu Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă organizează competiții sportive – Volei pe plajă, etapa I. Evenimentul a fost deschis de către Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, care a menționat că va susține în continuare toate activitățile sportive care contribuie la promovarea stilului sănătos de…

Lucrări de cosire a ierbii executate de către Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ în perioada 5 mai – 12 mai 2022

În perioada 05.05.2022 – 12.05.2022, Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 8-12 au fost implicate la lucrările de cosire a ierbii din sectoarele gestionate, fiind cosită iarba la următoarele adrese: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 3, 71, 126, teritoriul adiacent Hotelului Național, str. V. Alecsandri, str. Al. Mateevici, str. Bulgară 41, bd.…

În contextul lucrărilor de salubrizare, amenajare a teritoriului sectorului Centru

În contextul lucrărilor de salubrizare, amenajare a teritoriului sectorului Centru în conformitate cu planul de lucru aprobat prin dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 15-d din 15.03.2022 în temeiul dispoziției Primarului General al municipiului Chișinău nr. 66-d din 01.03.2022 ”Cu privire la organizarea campaniei de salubrizare în mun. Chișinău ”Curățenia generală de primăvară”, Pretura sectorului Centru…

Organizarea expoziției de Paști

Către Sfintele Sărbători de Paști, în incinta Preturii Centru, Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Centru și Direcția Educație, Tineret, Sport au organizat expoziția cu tematică pascală a lucrărilor confecționate de copiii de la centrele comunitare și instituțiile de învățământ din sector. Și de data aceasta, tinerii dibaci au manifestat multă creativitate, măiestrie și…