Mai curat prin curțile din sector

În conformitate cu programul gestionarii fondului locativ săptămâna precedentă, lucrătorii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ din sector au executat lucrări de salubrizare a curților de bloc, inclusiv locuri de uz comun  la următoarele adrese:  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 3, 62, 64, 71, str. Tighina nr. 55, str. Grenoble nr. 161/4,…

Spre informarea citadinilor

La demersul dlui Ruslan Codreanu, Primar General interimar al municipiului Chișinău, inclusiv demersul Direcției generale locativ comunale și amenajare, Pretura sectorului Centru a organizat adunări cu locatarii blocurilor locative din str. A. Pușkin nr. 28, str. Mit. Varlaam nr. 90, bd. C. Negruzzi nr. 2/2, 5, șos. Hâncești nr. 20, str. V. Alecsandri nr. 17,…

Campania de salubrizare de primăvară continuă

La solicitarea administrației Universității din Tiraspol, Pretura sectorului Centru a acordat tehnica specializată contractată. La data de 30.03.2019 au fost executate lucrări de evacuare a frunzelor și crengilor depozitate pe teritoriul blocului de studii din str. Drumul Viilor nr. 26, inclusiv în locurile de uz comun în perimetrul străzilor Drumul Viilor și str. V. Cheltuială.…

Lucrări de salubrizare a spațiului verde

În conformitate cu dispoziția Primarului General interimar al municipiului Chișinău, nr. 105-d din 04 martie 2019,  în perioada 04 martie – 26 aprilie 2019 în sectorul Centru continuă lucrările de salubrizare și amenajare a sectorului. Astfel, la solicitarea Preturii sectorului Centru la data de 30.03.2019 Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ nr. 12 a…

Executarea lucrărilor de amenajare și salubrizare din sector

La solicitarea Preturii sectorului Centru în conformitate cu dispoziția Primarului General interimar al municipiului Chișinău, nr. 105-d din 04 martie 2019, în perioada 04 martie – 26 aprilie 2019, atât agenții economici cât și gestionarii fondului locativ, administratorii imobilelor execută lucrări de amenajare a gazoanelor la teritoriile adiacente imobilelor. În acest sens, intervenim cu rugămitea…

Campania de salubrizare a sectorului continuă

La data de 30 martie 2019, în cadrul companiei de salubrizare de primăvară Pretura sectorului Centru în colaborare  Centrul Serviciului Civil au participat la acțiuni de salubrizare din str. Vl. Korolenko nr.59/1. Astfel, la lucrări de salubrizare au fost antrenați 13 salariați ai Centrului Serviciului Civil, unde au fost adunați 30 de saci de gunoi,…

În sectorul Centru s-a desfășurat Festivalul – Concurs „Victoria 74”

La data de 30 martie 2019, în incinta Liceului Teoretic „Vasile Lupu”, Consiliul Veteranilor din sectorul Centru în parteneriat cu Pretura sectorului Centru au organizat și desfășurat  Festivalul – Concurs  „Victoria 74”, dedicat aniversării a 74 – a de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, cu participarea elevilor liceelor, gimnaziilor, centre de creație din…

Salubrizarea terenurilor de acumulare a deșeurilor

În conformitate cu programul elaborat de Pretura sectorului Centru în perioada de 25.03.2019 – 29.03.2019 cu antrenarea unităților de Bobcat contractate, gestionarii fondului locativ și Întreprinderea municipală pentru servicii locative Centru au fost executate lucrări de salubrizare a terenurilor de acumulare a deșeurilor inclusiv la teritoriile adiacente unde sau depozitat deșeuri neautorizate de pe următoarele…

Salubrizarea curților de bloc din sector

În conformitate cu programul gestionarii fondului locativ în perioada 25.03.2019 – 29.03.2019 au fost executate lucrări de salubrizare a curților de bloc, inclusiv locuri de uz comun  de pe următoarele adrese: str. Grenoble 159/2, 159/3, 159/6, 161/4, bd. C. Negruzzi 2/2, bd. D. Cantemir  3, 5, str. Drumul Viilor 40, 42, 42/3, str. Miorița 5/3,…

Lucrările de salubrizare de primăvară continuă în sector

În conformitate cu programul elaborat de Pretura sectorului Centru în perioada de 25.03.2019 – 29.03.2019 de către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost executate lucrări de salubrizare sub bordură de pe șos. Hâncești, str. Vasile Alecsandri (de la str. A. Mateevici pînă la șos. Hâncești),  str. Drumul Viilor, str. Lech Kaczynski, str. Sprincenoaia, str. Vl. Korolenco…