Eliberarea adeverinței privind cultivarea florilor în gospodăria individuală

Secţia/biroul Secţia administrație publică locală, bir. 8 Adresa/telefonul str. Bulgară, 43, tel: 022-27-10-48 Responsabil Victoria Șchiopu, specialist principal Termenul executării 3 zile Tariful serviciului prestat gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Copia buletinului de identitate. Copia actului ce confirmă că cetățeanul deține teren agricol (certificat de înregistrare a gospodăriei țărănești). Actele se prezintă în…

Eliberarea certificatului de componență a familiei pentru sectorul particular

Secţia/biroul Secția administrație publică locală, biroul 8 Adresa/telefonul str. Bulgară, 43, tel: 022-27-10-48 Responsabil Victoria Șchiopu, specialist principal Termenul executării 3 zile Tariful serviciului prestat gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Copia buletinului de identitate a solicitantului. Datele cu privire la soț/soție (copia buletinului de identitate, certificatul de căsătorie/divorț/deces). Copia actelor de identitate a…

Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând

Secţia/biroul Secţia locativ – comunală, bir. 23 Adresa/telefonul str. Bulgară, 43, tel: 022-27-12-69 Responsabil Gavril Cupcea, șef secție Termenul executării Conform legislației Tariful serviciului prestat gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Buletinul de identitate. Actele se prezintă în original și copie. Ziua și orele de audiență: Luni 13:00 – 17:00 Joi 9:00 – 12:0013:00…

Compensarea cheltuielilor pentru efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice

Secția/biroul Secția administrație publică locală, biroul 8 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel. 022-27-10-48 Responsabil  Victoria Șchiopu, specialist principal Termenul executării  Conform Deciziei CMC nr. 22/1 din 22 decembrie 2020 Tariful serviciului prestat  gratuit Documente necesare pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele naturale: Copia buletinului de identitate a persoanelor înregistrate în…

Eliberarea autorizației de funcționare în cadrul iarmarocului

Secţia/biroul Secţia social -economică, bir.14 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel. 022-27-50-15 Responsabil  Cebotari Cristina, specialist principal Termenul executării  Conform legislației Tariful serviciului prestat  gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Persoane fizice: 1.Buletin de identitate. 2.Certificatul eliberat de către autoritatea localității unde persoana deține teren pentru cultivarea produselor agricole (pentru persoane fizice – producători a…

Serviciul civil (de alternativă)

Secția/biroul Secția cultură, tineret și sport, bir. 10 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel. 067772745 Responsabil  Alina Secrieru, specialist principal Termenul executării  Conform legislației Tariful serviciului prestat  gratuit La cerere se anexează următoarele acte:  Adeverință de recrutare (eliberată de către Centrul Militar). Buletinul de identitate (copie) 4. Fotografii color 3×4 (2 buc.). Certificat de studii. Contract…

Lucrările executate de către întreprinderile municipale din sector în domeniul salubrizării și amenajării teritoriului

Săptămâna precedentă, de către întreprinderile municipale au fost executate următoarele lucrări în domeniul salubrizării și amenajării teritoriului: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrările de cosire, greblare și evacuare a ierbii la A. Pușkin,  str. Grenoble, str. Ciuflea,  bd. C.Negruzzi, str. T. Baltă, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,  scuarul M. Dolgan,…

Înștiințare publică

De către Pretura sectorului Centru a fost inițiată procedura administrativă din oficiu, întru demontarea  panourilor publicitare  din str.  Ismail (în perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și bd. D. Cantemir) instalate de către  persoane a căror identitate  nu este cunoscută. Solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să…

Organizarea ședinței de lucru cu membrii Consiliului Veteranilor și Pensionarilor a Inspectoratului de Poliție Centru

Astăzi, 10 septembrie, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, a organizat o ședință de lucru cu membrii Consiliului  Veteranilor  și Pensionarilor a Inspectoratului de Poliție Centru. În cadrul ședinței s-a pus în discuție colaborarea dintre autoritatea publică locală și Consiliul Veteranilor și a Pensionarilor a IP-Centru. Pavel Rusu le-a adus la cunoștință celor prezenți proiectele și…

Demontarea panoului publicitar din str. Pan Halippa intersecție cu str. I. Nistor

Pretura sectorului Centru informează că, serviciile municipale continuă să demonteze panourilor publicitare din sector. Astfel, la data de 09.09.2021, în temeiul dispoziției pretorului sectorului Centru nr. 142-d din 09.09.2021 ,,Cu privire la demontarea panoului publicitar instalat pe teren proprietate publică, din str. Pan Halippa intersecție cu str. I. Nistor” angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative…