Lucrările de salubrizare executate de către serviciile din sector în perioada 7-11 septembrie 2020

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, în perioada 07.09.2020 – 11.09. 2020 au fost executate următoarele lucrări: Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” au executat lucrări de cosire a ierbii la următoarele adrese, str. Calea Basarabiei, inclusiv au executate lucrări de salubrizare, udatul florilor în scuare…

Demolarea fundației de beton din str. I. Vasilenco, 20

Pretura sectorului Centru de comun cu serviciile de resort din sector continuă demolarea construcțiilor neautorizate. Astfel, astăzi, 10 septembrie, în temeiul dispoziției pretorului nr. 81- d din 26 mai 2020 „ Cu privire la demolarea/demontarea fundației de beton ridicată în mod neautorizat pe teren proprietate publică /municipală din str. I. Vasilenco, 20” de către angajații…

Demontarea panourilor publicitare amplasate neautorizat pe str. Ciuflea intersecție cu str. București

În urma inventarierii dispozitivelor publicitare din sector efectuată de către colaboratorii Secției urbanism și arhitectură a Preturii sectorului Centru și în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 12-d din 05.02.2020 „ Cu privire la demontarea dispozitivelor publicitare, amplasate neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” continuă demontarea dispozitivelor publicitare. Astăzi, Întreprinderea Municipală pentru…

Demolarea șurelor construite neautorizat din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 128a

În conformitate cu dispoziția pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, nr. 80-d din 26.05.2020„Cu privire la demontarea/demolarea șurelor construite în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 128a”  în perioada 24 august – 8 septembrie 2020 Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru a desfășurat lucrările de demolare a 28 de…

Salubrizarea sectorului Centru în perioada 1- 5 septembrie 2020

Pe parcursul săptămânii curente, de către gestionarii fondului locativ și serviciile de resort  din sector au fost executate următoarele lucrări : Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” au executat lucrări de cosire a ierbii la următoarele adrese: Arborilor, str. N. Testemițeanu, str. Calea Basarabiei,  inclusiv au executate lucrări de salubrizare, stropitul florilor în scuarele…

Demontarea panourilor publicitare din str. V. Docuceaev nr. 11 A

În baza dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu,  nr. 12-d din 05.02.2020 „ Cu privire la demontarea dispozitivelor publicitare, amplasate neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” la data de  3 septembrie 2020 angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative din sector, au demontat și evacuat panourile publicitare instalate neautorizat din str. V. Dokuceaev, 11A.

Lucrări de salubrizare a teritoriului executate în perioada 03-07 august 2020

În perioada 03 – 07 august 2020, în sectorul Centru au fost executate următoarele lucrări: -Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” au executat lucrări de cosire a ierbii la următoarele adrese:  șos. Hîncești, parc Valea Morilor, str. N. Testemițeanu,  Viaduct, inclusiv au fost executate lucrări de salubrizare, stropitul și afânatul florilor în scuarele și…

Lucrările executate de serviciile din sector privind salubrizarea teritoriului în perioada 27-31 iulie 2020

Pe parcursul săptămânii curente, la domeniul salubrizării și amenajării teritoriului sectorului Centru de către serviciile de resort din sector au fost executate următoarele lucrări: – Î.M. ”Asociației de gospodărire a spațiilor verzi” a cosit iarba la următoarele adrese: șos. Hâncești, parcul Valea Morilor, Aleea Gării, bd. Iu. Gagarin, str. Ciuflea, bd. C. Negruzzi, Viaduct, I.…