Munca în folosul comunității – salubrizarea sectorului

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Inspectoratul Național de Probațiune, la data de 19.02.2019, a efectuat lucrările de salubrizare a spațiilor publice din perimetrul complexului locativ din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 64. În cadrul acestor lucrări au fost antrenate persoanele condamnate cu măsura de pedeapsă – muncă în folosul comunității.

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț trebuie respectat

În conformitate cu dispoziția Preturii sectorului Centru, Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, a Direcției Social-Economice, au efectuat lucrările de demontare și evacuare forțată a gheretei amplasate în mod neautorizat pe adresa: str. M. Lomonosov, nr. 61. În acest context, Administrația Preturii sectorului Centru solicită ca agenții economici care își desfășoară activitatea în sector, să…

Iarmarocul de primăvară în sectorul Centru – 2019

În baza Dispoziției Preturii sector Centru, 11-d din 6 februarie 2019, privind organizarea și desfășurarea iarmaroacelor de primăvară, s-a dispus organizarea târgurilor pe următoarele adrese: Ștefan cel Mare, nr. 136 Ștefan cel Mare, nr. 8 Șos. Hâncești nr. 58 Ismail, nr. 96, colț cu bd. D. Cantemir Academiei nr. 7 Mitropolit Varlaam, nr 63 (…

Chișinău – orașul grădină, orașul verde – lucrările de reabilitare a Parcului Valea Morilor au fost reluate.

Pretura sectorului Centru informează: șantierul de reconstrucție a Scărilor de Granit din Parcul „Valea Morilor” și-a reluat activitatea. Lucrările executate sunt în proporție de 60 la sută și se desfășoară în strictă conformitate a proiectului de execuție. Lucrările de reconstrucție pe șantier au fost stopate pe parcursului lunii ianuarie a.c., ca urmare a condițiilor meteo…

Acțiuni de salubrizare și amenajare în sector

La data de 15.02.2019 Î.M. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi au continuat lucrările de curățare a arborilor și arbuștilor cu evacuarea crengilor din Parcul Valea Trandafirilor în preajma blocului locativ nr. 29/2 din str. N. Testemițanu. Totodată, personalul tehnic al Universității de Stat din Tiraspol au executat lucrările de salubrizare, evacuând frunzișul acumulat în…

Responsabilizarea agenților economici care execută lucrări de reparație și pozare a rețelelor inginerești subterane

Pretura  sector Centru cu trimitere la comunicatul venit de la Primăria  mun. Chișinău, informează: agenții economici, dar și persoanele fizice, deținători sau administratori de rețele, vor putea desfășura lucrări tehnico-edilitare de reparații/avarii și lucrările planificate, doar după obținerea permisului de executare a lucrărilor, eliberat de către Direcția generală transport public și căi de comunicație. De…

Chișinău oraș grădină, spațiile verzi curățite și bine întreținute

Pretura sector Centru informează: Muncitorii de la întreprinderea municipală „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” din capitală au început lucrările de salubrizare și defrişare a copacilor uscaţi din curțile blocurilor din sector, astfel la data de 13.02.2019, au fost executate lucrări de curățare a copacilor și arbuștilor din curțile blocurilor. Arborii bolnavi au fost defrişaţi,…

Lucrări de salubrizare în sector

Pretura sector Centru informează că pe parcursul zilei de 12.02.2019, serviciile municipale de profil au efectuat lucrările de salubrizare a străzilor, trotuarelor și a curților blocurilor locative din sector. Astfel, ÎM Regia Exdrupo a intervenit la lucrările de salubrizare și evacuare a reziduurilor de pe carosabil, de pe următoarele adrese: str. Ismail, str. Ciuflea, Viaduct,…