Normele urbane respectate, ilegalități lichidate

În temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 23-d din 13.03.2019,  au fost executate lucrările de demontare și evacuare a  gheretei și frigiderelor amplasate în mod neautorizat pe adresa str. Gării intersecție cu str. Odessa. Lucrările au fost executate de Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, ordinea publică în timpul efectuării lucrărilor fiind asigurată de Inspectoratul…

Lucrări de salubrizare în curtea imobilului din sector…

La data de 11, 12 și 13 martie 2019 Pretura sectorului Centru cu antrenarea Întreprinderii Municipale Servicii Locative Centru și tehnica contractată de la agenții economici a executat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor acumulate de către proprietari în curtea imobilului din str – la C. Negruzzi 2. La acțiune au participat 6 lucrători…

Lucrările de salubrizare din sector…

Pretura sectorului Centru la data 13.03.2019, cu antrenarea serviciilor specializate și gestionarii fondului locativ a efectuat lucrări de salubrizare în sector.  În colaborare cu Î.M. Regia ”Exdrupo” au  fost organizate lucrări de salubrizare  manuală sub bordură a nisipului și nămolului în perimetrul  străzilor Gh. Asachi (partea pară), și șos. Hâncești (partea impară) la care au…

Continuarea lucrărilor de salubrizării a străzii Grenoble

La data de 11.03.2019, specialiștii secției locativ – comunale din cadrul Preturii sectorului Centru în colaborare cu Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” și Î.M. Regia ”Exdrupo” au organizat lucrări de salubrizare în perimetrul străzii Grenoble, fiind greblate spațiile verzi adiacente, precum și evacuat nisipul acumulat sub bordură.

În conlucrare cu Biroul de Probațiune Centru, au fost salubrizate unele străzi din sector…

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Biroul de Probațiune sector Centru, la data de 04 – 05.03.2019, a antrenat persoanele condamnate pentru munca neremunerată în folosul comunității la lucrările de salubrizare a locurilor de uz comun din sector. Astfel, 7 persoane au participat la   salubrizarea teritoriilor acoperite cu spații verzi de la șos. Hîncești, str.…

Demontarea garajelor metalice, din str. Pietrarilor, 2

Deoarece proprietarii de garaje nu s-au conformat avizelor emise de specialiștii Serviciul arhitectură și construcții din cadrul Preturii sectorului Centru a fost emisă dispoziția Pretorului  nr. 18-d din 05 martie 2019 „ Cu privire la demontarea garajelor metalice, din str. Pietrarilor, 2” astfel,  la data de 06.03.2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru de…

Lucrările de salubrizare a străzii Grenoble

În urma indicațiilor Pretorului sectorului Centru, la  data de 04 și 05 martie 2019, în conformitate cu graficul de salubrizare a teritoriului elaborat de către secția locativ – comunală, s-au organizat lucrări de salubrizare la str. Grenoble. Astfel, Î.M. „Regia Exdrupo” au executat lucrări de salubrizare sub bordură, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”…

Lucrările executate de către serviciile specializate din sector în perioada 25 februarie – 03 martie 2019

Pe parcursul săptămânii precedente în urma examinării teritoriului, Pretura sectorului Centru  de comun cu  serviciile specializate din sector: S.A. „Apă-Canal Chișinău”, S.A. ”Termoelctrica”, ÎMREI ”Lumteh”, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, a întreprins  un șir de măsuri în vederea lichidării problemelor existente în teren și anume:  lichidarea scurgerilor, restabilirea căminelor de vizitare, restabilire a…

Demontarea garajului metalic din str-la Melestiu, nr. 2 intersecție cu str. Odesa, nr. 64

În conformitate cu dispoziția pretorului sectorului Centru nr. 17-d din 27.02.2019, și în urma înștiințărilor emise de colaboratorii  Serviciului Arhitectură și Construcții al Preturii sectorului Centru la data de 01 martie 2019, lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au executat lucrările de demontare forțată a garajului metalic din str-la Melestiu, nr. 2 intersecție cu…