Salubrizarea curților de bloc din sector

În conformitate cu programul gestionarii fondului locativ în perioada 25.03.2019 – 29.03.2019 au fost executate lucrări de salubrizare a curților de bloc, inclusiv locuri de uz comun  de pe următoarele adrese: str. Grenoble 159/2, 159/3, 159/6, 161/4, bd. C. Negruzzi 2/2, bd. D. Cantemir  3, 5, str. Drumul Viilor 40, 42, 42/3, str. Miorița 5/3,…

Lucrările de salubrizare de primăvară continuă în sector

În conformitate cu programul elaborat de Pretura sectorului Centru în perioada de 25.03.2019 – 29.03.2019 de către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost executate lucrări de salubrizare sub bordură de pe șos. Hâncești, str. Vasile Alecsandri (de la str. A. Mateevici pînă la șos. Hâncești),  str. Drumul Viilor, str. Lech Kaczynski, str. Sprincenoaia, str. Vl. Korolenco…

Lichidarea gunoiștii din sectorul privat

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu locatarii din str. Lermontov a executat lucrări de lichidare a gunoiștii de pe str. Reidului intersecție cu str. Lermontov fiind evacuată o rută de deșeuri menajere. În acest sens, informăm locatarii de a nu permite depozitarea deșeurilor de diferită natură în locurile neautorizate, în vederea redării unui aspect adecvat…

Acțiuni de curățire cu apă a subteranilor din sector

În conformitate cu planul aprobat în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru  de către Î.M. Regia ”Exdrupo” au fost executate lucrări de salubrizare și spălare a pasajelor subterane amplasate pe bd. C. Negruzzi, 10/1; bd. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Ciuflea; șos. Hâncești (Ministerul Apărării); șos. Hâncești (Gara de Sud); șos. Hâncești (stația…

Campionatul de volei feminin cu prilejul sărbătorii ”Ziua Internațională a Femeii – 8 martie”

Întru realizarea Programului de activitate al Preturii sectorului Centru pentru anul 2019 privind acţiunile și manifestările cultural – sportive, cu prilejul sărbătorii ”Ziua Internațională a Femeii – 8 martie” și pentru promovarea modului sănătos de viață în mediul tinerilor, conform Dispoziției 16-d din 27 februarie 2019, la data de 21 martie 2019, Pretura sectorului Centru…

Acțiuni de salubrizare în sector

În conformitate cu planul de lucru aprobat prin dispoziția Primarului General interimar nr. 105-d din 04.03.2019 „Cu privire la organizarea și desfășurarea companiei municipale „Curățenia generală de primăvară” și a dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 24-d din 13.03.2019, de către ÎMGFL nr. 10 a fost lichidată gunoiștea neautorizată formată la intersecția străzii Malina Mică cu…

Demontarea pavilionului de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 132

În conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Centru, nr. 12 – d din 12.02.2019, Întreprinderea  Municipală pentru Servicii Locative Centru și Secția Social – Economică, au efectuat lucrările de demontare și evacuare forțată a pavilionului amplasat neautorizat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 132. În acest context, Administrația Preturii sectorului Centru solicită ca agenții…

Interzicerea arderii deșeurilor…

Pretura sectorului Centru informează că în conformitate cu prevederile art. 62 al Legii nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, este interzisă și se sancționează prin lege arderea deșeurilor, miriștilor, învelișului vegetal uscat al perdelelor forestiere de protecție, a câmpurilor de pe marginile drumurilor și din alte terenuri. De asemenea conform art. 17 al…

În atenția gestionarilor fondului locativ, locatarilor, agenților economici, instituțiilor publice

Stimați locatari a sectorului Centru, conform dispoziției Primarului General interimar al municipiului Chișinău, în perioada 04 martie – 26 aprilie 2019 în sectorul Centru se desfășoară ample acțiuni de amenajare și salubrizare. În legătură cu aceasta Pretura sectorului Centru invită toți locatarii din sector, gestionarii fondului locativ, agenții economici, administratorii instituțiilor publice să participe activ…