Lucrări de salubrizare și amenajare a teritoriului executate în perioada 1-5 noiembrie 2021

În perioada 01.11.2021 – 05.11.2021 pe teritoriul sectorului Centru de către întreprinderile municipale au fost executate următoarele lucrări la domeniul salubrizării: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de greblare și evacuare a ierbii și frunzelor – Ștefan cel Mare și Sfînt, parcul Valea Morilor, scuarul Eminescu, scuarul Academiei, scuarul Aleea Gării,…

Înștiințare publică

De către Pretura sectorului Centru a fost inițiată procedura administrativă din oficiu, întru demontarea obiectivului comercial  din str. Mitropolit Varlaam, 58, colț cu str. Bulgară,  instalat de către  persoane a căror identitate  nu este cunoscută. Solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru,…

Acțiuni de salubrizare și evacuare a frunzelor din sector

Pe parcursul perioadei 3 – 4 noiembrie, angajații întreprinderilor municipale de gestionare a fonului locativ nr. 8-12, Întreprinderii pentru servicii locative Centru și Asociației de gospodărire a spațiilor verzi au executat lucrări de salubrizare, greblare, încărcare și evacuare a frunzișului. Astfel, au fost salubrizate următoarele adrese: str. Mit. Varlaam, 67, 73, str. Columna, 103, str.…

Demontarea și evacuarea elementelor și dispozitivilor publicitare din sector

În temeiul dispozițiilor pretorului sectorului Centru nr. 11- d și 12-d din 05.02.2020 angajații Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au demontat și evacuat dispozitivele publicitare din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 130, scuarul Doina și Ion Aldea Teodorovici, elementele antiparking din bd. Negruzzi, 2/2 și o  bară de limitare a accesului din str.…

Raport cu privire la gradul de pregătire a fondului locativ ÎMGFL, APLP, ACC, CCL, Fond Departamental, instituții de învățământ și medicale din sectorul Centru către perioada rece a anului 2021-2022

Odată cu închiderea sezonului de încălzire 2020-2021 s-a conlucrat cu gestionari ÎMGFL, APLP, ACC, CCL pentru a fi executate lucrările de pregătire a blocurilor locative către sezonul rece 2021-2022, după cum urmează: Profilaxia sistemului de încălzire; Spălarea hidropneumatică a sistemului de încălzire; Controlul hidraulic a sistemului de încălzire; Reparația acoperișurilor blocurilor locative, după caz; Semnarea…

Organizarea ședinței de analiză și sinteză din 1 noiembrie 2021

Astăzi,1 noiembrie 2021, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu a organizat ședința de analiză și sinteză cu serviciile din sector și cu colaboratorii preturii. În cadrul ședinței s-a discutat despre gradul de conectare a fondului locativ și instituțiilor de învățământ la agentul termic, salubrizarea teritoriului, întocmirea proceselor – verbale cu privire la contravenție. În urma temelor…

Salubrizarea sectorului Centru în perioada 25 – 30 octombrie 2021

În perioada 25.10.2021 – 30.10.2021 pe teritoriul sectorului Centru de către întreprinderile municipale au fost executate următoarele lucrări la domeniul salubrizării: -Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrările de cosire, greblare și evacuare a ierbii și frunzelor din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, parcul Valea Morilor, scuarele M. Eminescu, Academiei, Aleea…

Acțiunile de salubrizare de toamnă continuă

În conformitate cu planul de lucru întocmit pentru perioada 20.09.2021-30.11.2021, elaborat în conformitate cu dispoziția nr. 537-d din 13.09.2021 „Cu privire la organizarea campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău” Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” la data de 28.10.2021 a organizat lucrări de salubrizare,…

Continuăm să demontăm și să evacuăm obiectivele provizorii din sector

Pe parcursul săptămânii curente, în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, nr. 11-d din 05.02.2020, ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” angajații Întreprinderii Municipale…

Modificarea contractului de închiriere a apartamentului

Secția/biroul Secția locativ – comunală, bir. 23 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel: 022-27-12-69 Responsabil  Gavril Cupcea, șef secție Termenul executării Conform legislației Tariful serviciului prestat  Gratuit La cerere se anexează următoarele acte:  Copia buletinelor de identitate. Extras din fișa locuinței eliberat de către gestionarul fondului locativ. Tabelul Nominal eliberat de către gestionarul fondului locativ. Copia…