Lucrări de dezinsecție și deratizare în sector

Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Direcția generală locativ comunală și amenajare, conform contractului încheiat între Direcție și S.R.L. ”Servicii urbane”, în sectorul Centru se execută lucrări de deratizare și dezinsecție a încăperilor din subsolurile blocurilor locative. Până la data de 31.05.2019 au fost executate lucrări la subsolurile blocurilor locative gestionate de Întreprinderile municipale de…

Gheretele amplasate neautorizat – demontate.

În baza dispozițiilor 61-d și 62-d din 17 mai 2019 a Pretorului sectorului Centru Întreprinderea Municipală Prestări Servicii Centru și Secția Social – Economică, cu referință la demontarea gheretelor amplasate pe adresa str. Gheorghe Cașu  nr. 35, proprietar  „Corelprint” S.R.L. și str. Pietrarilor nr. 1/3, proprietar „Condor K” S.R.L. Dat fiind faptul că agenții economici…

Executarea lucrărilor de pregătire a blocurilor locative din sector, către sezonul rece a anului 2019 – 2020

În cadrul pregătirii blocurilor locative către sezonul rece a anului 2019 – 2020 la solicitarea Preturii sectorului Centru, Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ continuă executarea lucrărilor de profilaxie, încercarea la presiune a sistemului de încălzire și la necesitate execută lucrări de reparație a rețelelor de intra-bloc care alimentează cu energie termică. Până la…

Acțiuni de prevenire întru neadmiterea comerțului stradal neautorizat din sector

În scopul realizării  sarcinilor trasate de către Primarul General și anume, contracararea comerțului stradal neautorizat în zona nucleu istoric a municipiului Chișinău sunt întreprinse un complex de măsuri orientate la combaterea acestui flagel. Acțiunile de prevenire întru neadmiterea comerțului în zona Pieții Locomotiv str. Tăbăcăria Veche nr. 25 (piața second –hand) au drept scop plasarea…

Ordinea și confortul urban, ilegalitățile trebuie oprite

În baza dispoziției 59-d, din 17 mai 2019, a Pretorului sectorului Centru, ”Cu privire la demontarea și strămutarea gardului amplasat ilegal pe aliniamentul bordurii carosabilului din str. Ismail nr.86”, Întreprinderea Municipală  Servicii Locative Centru și Serviciul Arhitectură și Construcții din cadrul Preturii, precum și a Inspectoratului de Poliție Centru, au executat  lucrările de demontare  forțată…

Program cultural-sportiv consacrat ”Zilei Internațională a Copilului”, organizat de Pretura sectorului Centru „Vivat Copilărie”- 01 iunie 2019

Locul desfășurării: platoul din scuarul SA „Unic” / „Moldtelecom”   Spectacol muzical – coregrafic cu participarea studio-urilor de copii (recital cântec, dans și poezie), evoluări demonstrative-gen sportiv cu participarea copiilor din școli/cluburi sportive;   Program distractiv, concursuri; jocuri, ștafete, competiții la șah, joc de dame, DARTS ( în jurul havuzului); animații publice pentru copii și…

Servicii de termoficare mai sigure și calitative

Întru îmbunătățirea serviciilor calitative pentru locatarii sectorului Centru, S.A.”Termoelectrica” execută lucrări de reparație capitală a rețelelor termice de pe șos. Hâncești pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski  și str. Miorița. Datorită lucrărilor executate 30 de blocuri locative și 3 grădinițe de copii din cartierul Telecentru vor avea servicii de termoficare mai sigure și calitative.…

Renovarea pasajului subteran de pe bd. C. Negruzzi nr. 10/1

În urma alocării surselor financiare de către Primăria municipiului Chișinău de către Î.M. Regia ”Exdrupo”  în sectorul Centru se execută lucrări de renovare a pasajului subteran de pe bd. C. Negruzzi nr. 10/1. Astfel, urmează a fi executate lucrări de reabilitare integrală a scărilor de granit, a pereților, tavanului și a rețelei de scurgere pluvială…

Combaterea comerțului stradal neautorizat din sector

Fenomenul ”comerțului stradal” persistă în deosebi în sectorul Centru al municipiului Chișinău, reieșind din amplasarea celor mai de importanță obiective sociale cum ar fi: Î. M. Piața Centrală, Gara Auto Centru, Î. S. Calea Ferată din Republica Moldova. Agravantă la capitolul comerț neautorizat stradal rămâne a fi în adiacentul Î. S. Calea Ferată din Republica…

Spațiul public eliberat, confort urban asigurat

În baza dispoziției a Pretorului sectorului Centru, nr. 63-d din 17.05.2019,  ”Cu privire la demontarea/demolarea  și evacuarea barei de limitare a accesului din str. V. Alecsandri nr. 66”  Întreprinderea Municipală Prestări Servicii Centru în prezența colaboratorilor Serviciului Arhitectură și Construcții din cadrul Preturii sectorului Centru, precum și a Inspectoratului de Poliție Centru, a fost demontată…