Gheretă neautorizată-demolată

Proprietar: SRL „M.H. Grup” Adresa: Constantin Vârnav x Nicolae Testimițeanu Prescripția Preturii: 142/03-32 din 20.12.2022 privind demolarea benevolă de către proprietar Dispoziția Pretorului: 06-d din 10.01.2023 cu privire la demontarea și evacuarea gheretei Executorul demolării: Întreprinderea Municipală prestări Servicii Locative Centru Data demolării: 16.01.2023

La mulți ani, domnule Pretor!

La această înaltă semnificație a momentului, cu prilejul frumoasei aniversări, Vă adresăm, domnule Pretor, cordiale felicitări și urări de sănătate, bucurii și mari realizări. Ne exprimăm înalta prețuire pentru calitățile Dumneavoastră manageriale, iar responsabilitatea, perseverența și devotamentul Vă disting ca un bun profesionist. Grație dinamismului Dumneavoastră, rod al unui spirit tânăr și plin de entuziasm,…

Ședință de lucru pe domeniul locativ-comunal

Elaborarea schiței planului de acțiune pentru anul 2023 a serviciilor de amenajare și salubrizare din sector, determinarea priorităților în activitatea de amenajare a teritoriului, stabilirea și repartizarea sarcinilor serviciilor responsabile de întreținerea spațiilor gestionate au întemeiat scopul întrunirii celor din domeniul edilitar din sectorul Centru, în data de 12.01.2023. Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a…

Pretorul continuă să acorde asistență umanitară persoanelor defavorizate din sector

Vadim Hîncu, pretorul sectorului Centru, capabil să consolideze relații cu toate segmentele de populație, continuă să-și ținteze atenția spre grupurile social-vulnerabile din sector. În toiul sărbătorilor pe rit vechi, la 12.01.2023, s-a deplasat cu mare deschidere în casele a 6 familii cu o bunăstare socială mai scăzută, dar cu o valoare în cadrul comunității de…

Toate instalațiile provizorii neaprobate din sectorul Centru sunt demontate

Supunem atenției diversele instalații provizorii interzise aflate pe spațiul public din sector. Toate sunt rând pe rând, demontate şi evacuate de către Întreprinderea Municipală prestări Servicii Locative Centru, coordonată de Secția urbanism şi arhitectură a preturii. La 10.01.2023 s-au eliberat 3 adrese din sectorul Centru de construcții şi montări neaprobate: • str. Ialoveni, 100- gard…