Amenajarea str. Mihai Eminescu nr. 51, 53

Întru redarea unui aspect estetic străzii Mihai Eminescu și crearea condițiilor de deplasare a pietonilor, întreprinderile din sector Î.M Regia ”Exdrupo” și Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” au fost executate lucrări de instalare a bordurilor, amenajarea pavajului, amenajarea gazoanelor la str. M. Eminescu, 51, 53.

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  garajul metalic din șos. Hâncești, 70. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului Centru,…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  garajul metalic din str. Gheorghe Cașu, 20/2. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se adreseze la Pretura sectorului…

Salubrizarea teritoriului sectorului Centru pe parcursul perioadei 10 – 14 februarie 2020.

Pe parcursul săptămânii precedente la domeniul salubrizării și menținerii ordinii sanitare au fost executate următoarele acțiuni: Gestionarii fondului locativ au fost antrenați la lucrări de salubrizare la următoare la adrese: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 3, 64, 126, 71, 62, str. Bulgară, 41, str. Armenească, 30, 42, 44, str. A. Sciusev, 55, str. Tighina,…

Lucrările de salubrizare a str. Calea Basarabiei și a havuzului din preajma hotelului „Național”

La indicația Pretorului, Pavel Rusu, din cadrul ședinței operative în sector au fost organizate lucrări de salubrizare. Astfel, în perioada 11 – 13 februarie 2020 la str. Calea Basarabiei a fost efectuate lucrări de salubrizare a albiei râului Bîc și a teritoriilor publice din str. Tăbăcăria Veche și str. Haltei, a fost tăiată iarba uscată…

Finala campionatului la baschet între echipele centrelor de excelență și liceelor din sector

În conformitate cu  dispoziția Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu,  nr. 14-d din 05 februarie 2020, „ Cu privire la acțiunile și manifestările cultural sportive din luna februarie 2020”, dar și într-u promovarea unui mod sănătos de viață în mediul tinerilor,  la data de 12 februarie 2020  în incinta complexul sportiv al Universității de Stat de…

Executarea lucrărilor de salubrizare a sectorului în perioada 3 – 7 februarie 2020

Pe parcursul perioadei 03.02.2020 – 07.02.2020 la domeniul salubrizării și menținerii ordinii sanitare au fost executate următoarele acțiuni: Gestionarii fondului locativ au fost antrenați la lucrări de salubrizare la următoarele adrese: str. Grenoble, 159/3, 159/4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, 64, str. Gh. Asachi colț Sprincenoaia, str. Gh. Asachi, 37/1, 37/2, 62/4,  Ialoveni,…

Înștiințare publică

În baza prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova se informează că, de către Pretura sectorului Centru a fost iniţiată procedura administrativă din oficiu în legătură cu  light boxul din str. București, 42 intelecție cu str. Armenească, 33. În acest context, solicităm persoanelor care pot revendica un drept vătămat vis-a-vis de procedura administrativă nominalizată, să se…