Normele urbane trebuie respectate, executate, iar ilegalitățile lichidate

În temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru nr. 125 – d din 13.11.2018, au fost executate lucrările de demontare forțată a  gheretei amplasate în mod neautorizat pe adresa str. Gheorghe Asachi, nr. 64/1, proprietar – S.R.L. „Gherinjan”. Lucrările au fost executate de Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Centru, ordinea publică în timpul efectuării lucrărilor fiind asigurată…

Primele intervenții de plombare și reabilitare a drumurilor a început

Pretura sector Centru anunță că pe parcursul nopții, 03.02.2019, ÎM “Exdrupo” a desfășurat lucrări de lichidare a situațiilor de avariere cu beton asfaltic rece, în sectorul Centru. Începând cu ora 22.30  drumarii au intervenit pe următoarele adrese din sector: str. Spicului, str. Ialoveni. Măsura luată de autorități are scopul de a oferi siguranță participanților la…

Confort urban și mobilitate în plină securitate

La solicitarea locatarilor blocurilor locative  din str. Drumul Viilor, 40, 42, Pretura sectorului Centru prin entitățile de profil în conlucrare cu Întreprinderea Municipală Regia „Exdrupo” au  executat lucrări de instalare a barelor de protecţie pe perimetrul spațiului pietonal inter-cartier, pentru  facilitarea deplasării mai uşoare  a persoanelor cu deficienţe de vedere.

Desfășurarea Comisiei sanitare cu serviciile, întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ

În fiecare zi de Vineri a săptămânii ora 11:00 în cadrul Preturii sectorului Centru are loc Şedinţa Comisiei sanitare unde participă Managerii Întreprinderile municipale de  gestionare a fondului locativ nr. 8-12, reprezentantul Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.M. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. Servicii locative Centru şi colectivul Preturii. În cadrul şedinţei…

Patria servim prin munca!

Pretura  sectorului Centru, aduce la cunoștința recruților din sector despre demararea perioadei de depunere a  cererilor pentru încorporarea în serviciul civil în primăvara anului 2019, în conformitate cu Legea cu privire la serviciul civil (de alternativă) nr. 156 – XVI din 6.07.2007 și Dispoziția nr. 5 din 16 ianuarie 2019 a Centrului Serviciului Civil al…

Pasajele subterane – curățite.

Pentru asigurarea confortului urban, la data de 30.01.2019, Întreprinderea municipală Regia “Exdrupo” a executat lucrări de curăţare a zăpezii în spațiile pasajelor subterane amplasate în sectorul Centru. Lucrările efectuate au prevăzut inclusiv curățirea spațiilor de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, pentru scaune cu rotile şi mame cu cărucioare.

Lucrările la rețelele edilitare în cadrul proiectului ”Chișinău – Drumuri Urbane” continuă.

Ca urmare a săpăturilor şi intervenţiilor efectuate la reţelele edilitare str. 31 august 1989, pe tronsonul str. 31 august 1989 / str. Mihai Eminescu, administrația Preturii sector Centru, informează locuitorii mun. Chișinău să evite circulația pe arterele de comunicație sus-menționate. Aceste lucrări se încadrează în Pachetul nr. 2 a proiectului „Chişinău – Drumuri Urbane”, care…

Mobilitate urbană cu noi rute de troleibuz

Ruta de troleibuz nr. 35, va asigura mobilitatea urbană a citadinilor între orașul Durlești și centrul capitalei. Evenimentul de lansare este planificat pentru luni, 4 februarie. De asemenea, administrația Preturii sector Centru, Vă informează, că la dispoziția locuitorilor capitalei a fost pusă în activitate noua rută nr.  12.  Cu următorul itinerariu:  sector Ciocana până în…