Desfășurarea ședinței de lucru privind crearea Consiliului local de tineret

La data de 11 noiembrie curent,  în incinta Preturii sectorului Centru a avut loc ședința cu tematica: „ Crearea Consiliului local de tineret în sectorul Centru”. Ședința a fost desfășurată de către Secția cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Centru. În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printre care: Necesitatea identificării unui…

Conectarea blocurilor din sectorul Centru la sistemul de centralizat de încălzire

Conectarea blocurilor din sectorul Centru la sistemul de centralizat de încălzire   Odată cu închiderea sezonului de încălzire 2019-2020 Pretura sectorului Centru a conlucrat cu gestionari ÎMGFL, APLP, ACC, CCL, responsabilii instituțiilor de învățămînt și medicale pentru a fi executate lucrările de pregătire a blocurilor către sezonul rece 2020-2021, fiind executate următoarele lucrări: Profilaxia sistemului…

Organizarea consultărilor publice la proiectul finanțat de BERD și BEI privind renovarea str. 31 August 1989 și transformarea ei în coridor verde

Stimați cetățeni, locuitori ai sectorului Centru, Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu dispoziția Viceprimarului Victor Chironda nr. 590-d din 29.10.2020 „ Cu privire la organizarea consultărilor publice pe proiectul finanțat de BERD și BEI: ”Renovarea străzii 31 August 1989 și transformarea ei în Coridor Verde „  la data de 20 noiembrie 2020, ora…

Lucrările executate în perioada 2 – 6 noiembrie 2020 de către serviciile de resort din sector

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, în perioada 02.11.2020 – 06.11. 2020 au fost executate următoarele acțiuni: Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de salubrizare , amenajare și evacuare a deșeurilor la șos. Hîncești, scuarul Academiei, str. Ciuflea, Gagarin  și bd. C. Negruzzi.…

Executarea lucrărilor de demolare/demontare a construcțiilor din str. Tudor Strișcă nr. 1

În conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău  nr. 490-d din 15.09.2020 „Cu privire la înlăturarea obstacolelor la folosirea terenurilor proprietate municipală” la data de 3 noiembrie 2020 colaboratorii Secției urbanism și arhitectură de comun cu angajații Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru și în conlucrare cu S.C. „ Rex-Auto” au demontat gardul, terasa și încăperea…

Lucrările de amenajare și salubrizare a teritoriului executate de către serviciile din sector

În conformitate cu planul de lucru aprobat pe teritoriul sectorului Centru la domeniul salubrizării, săptămâna precedentă au fost desfășurate următoarele acțiuni : Î.M. ”Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor, curățirea urnelor din parcul ”Valea Morilor” parcul „Valea Trandafirilor”   Ștefan cel Mare și Sfînt,  str. Aleea…

Desfășurarea campaniei de înverzire a plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”

In cadrul Campaniei de înverzire a plaiului “ Un arbore pentru dăinuirea noastră”, astăzi , 24 Octombrie 2020, Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, împreuna cu colaboratorii Preturii sectorului Centru au participat la acțiunea de plantare a arborilor, pe teritoriul Parcului “Valea Morilor” perimetrul străzii Trifan Baltă. La acțiune s-au alăturat și colaboratorii Direcției municipale de…

Demontarea și evacuarea construcțiilor neautorizate din Șos. Hâncești 86 și str. A. Mateevici 65.

Pe parcursul săptămânii curente, în temeiul dispoziției pretorului, Pavel RUSU, nr. 127-d din 22 septembrie 2020 „ Cu privire la demontarea/demolarea gardului și șurei din str. A. Mateevici, 65” lucrătorii Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru au demontat și demolat construcțiile neautorizate din str. Alexei Mateevici 65. Totodată, au fost demontate și evacuate construcțiile auxiliare…

Organizarea consultărilor publice asupra proiectului ”Planul urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins din perimetrul străzilor Timiș-Nucarilor-Bujorilor„

În conformitate cu dispoziția Viceprimarului Victor Chironda nr. 558-d din 09.10.2020, „ Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului „ Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins din perimetrul str. Timiș – Nucarilor – Bujorilor, sectorul Centru, municipiul Chișinău” la data de 30 octombrie 2020, ora 10.00,  în incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, nr. …

Optăm pentru un sector estetic, fără îngrădiri și blocaje

Săptămâna curentă, în temeiul dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel RUSU, nr. 11-d din 05.02.2020, „Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente anti-parking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră, etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru”  Secția urbanism și arhitectură de…