Salubrizarea sectorului Centru în perioada 25 – 30 octombrie 2021

În perioada 25.10.2021 – 30.10.2021 pe teritoriul sectorului Centru de către întreprinderile municipale au fost executate următoarele lucrări la domeniul salubrizării: -Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a executat lucrările de cosire, greblare și evacuare a ierbii și frunzelor din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, parcul Valea Morilor, scuarele M. Eminescu, Academiei, Aleea…

Acțiunile de salubrizare de toamnă continuă

În conformitate cu planul de lucru întocmit pentru perioada 20.09.2021-30.11.2021, elaborat în conformitate cu dispoziția nr. 537-d din 13.09.2021 „Cu privire la organizarea campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău” Pretura sectorului Centru în conlucrare cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” la data de 28.10.2021 a organizat lucrări de salubrizare,…

Continuăm să demontăm și să evacuăm obiectivele provizorii din sector

Pe parcursul săptămânii curente, în baza dispoziției Pretorului sectorului Centru, Pavel Rusu, nr. 11-d din 05.02.2020, ,,Cu privire la demontarea/demolarea obiectivelor/instalațiilor provizorii, (garduri, împrejmuiri, elemente antiparking, ghiveciuri din beton, bare de limitare a accesului, blocuri din beton, blocaje din piatră etc.) instalate în mod neautorizat pe teren proprietate publică, din sectorul Centru” angajații Întreprinderii Municipale…

Modificarea contractului de închiriere a apartamentului

Secția/biroul Secția locativ – comunală, bir. 23 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel: 022-27-12-69 Responsabil  Gavril Cupcea, șef secție Termenul executării Conform legislației Tariful serviciului prestat  Gratuit La cerere se anexează următoarele acte:  Copia buletinelor de identitate. Extras din fișa locuinței eliberat de către gestionarul fondului locativ. Tabelul Nominal eliberat de către gestionarul fondului locativ. Copia…

Eliberarea adeverinței privind cultivarea florilor în gospodăria individuală

Secţia/biroul Secţia administrație publică locală, bir. 8 Adresa/telefonul str. Bulgară, 43, tel: 022-27-10-48 Responsabil Victoria Șchiopu, specialist principal Termenul executării 3 zile Tariful serviciului prestat gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Copia buletinului de identitate. Copia actului ce confirmă că cetățeanul deține teren agricol (certificat de înregistrare a gospodăriei țărănești). Actele se prezintă în…

Eliberarea certificatului de componență a familiei pentru sectorul particular

Secţia/biroul Secția administrație publică locală, biroul 8 Adresa/telefonul str. Bulgară, 43, tel: 022-27-10-48 Responsabil Victoria Șchiopu, specialist principal Termenul executării 3 zile Tariful serviciului prestat gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Copia buletinului de identitate a solicitantului. Datele cu privire la soț/soție (copia buletinului de identitate, certificatul de căsătorie/divorț/deces). Copia actelor de identitate a…

Eliberarea certificatului cu privire la numărul de rând

Secţia/biroul Secţia locativ – comunală, bir. 23 Adresa/telefonul str. Bulgară, 43, tel: 022-27-12-69 Responsabil Gavril Cupcea, șef secție Termenul executării Conform legislației Tariful serviciului prestat gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Buletinul de identitate. Actele se prezintă în original și copie. Ziua și orele de audiență: Luni 13:00 – 17:00 Joi 9:00 – 12:0013:00…

Compensarea cheltuielilor pentru efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice

Secția/biroul Secția administrație publică locală, biroul 8 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel. 022-27-10-48 Responsabil  Victoria Șchiopu, specialist principal Termenul executării  Conform Deciziei CMC nr. 22/1 din 22 decembrie 2020 Tariful serviciului prestat  gratuit Documente necesare pentru compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele naturale: Copia buletinului de identitate a persoanelor înregistrate în…

Eliberarea autorizației de funcționare în cadrul iarmarocului

Secţia/biroul Secţia social -economică, bir.14 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel. 022-27-50-15 Responsabil  Cebotari Cristina, specialist principal Termenul executării  Conform legislației Tariful serviciului prestat  gratuit La cerere se anexează următoarele acte: Persoane fizice: 1.Buletin de identitate. 2.Certificatul eliberat de către autoritatea localității unde persoana deține teren pentru cultivarea produselor agricole (pentru persoane fizice – producători a…

Serviciul civil (de alternativă)

Secția/biroul Secția cultură, tineret și sport, bir. 10 Adresa/telefonul  str. Bulgară, 43, tel. 067772745 Responsabil  Alina Secrieru, specialist principal Termenul executării  Conform legislației Tariful serviciului prestat  gratuit La cerere se anexează următoarele acte:  Adeverință de recrutare (eliberată de către Centrul Militar). Buletinul de identitate (copie) 4. Fotografii color 3×4 (2 buc.). Certificat de studii. Contract…